Текст на Morska dzvezdo (Морска ѕвездо) (singl 1999)

Македонски

Morska dzvezdo (Морска ѕвездо) (singl 1999)

Одам по патот што го сонив
лево љубов, а десно музика
Нема да кажам колку добив
и чија во џебот, чувам слика

Сакам да знаеш дека лажат дека веќе сум станал горделив
Спомен ме носи покрај плажа и лежам на твоите гради бели
Се колнам во песните мои
Те сакам, ко првиот ден, а лето ко лето се брои
Штом есента расипе сѐ

Морска ѕвездо каде си сега
дури ветрот игра со лисја, зошто писма ти не ми пишуваш?
Морска ѕвездо дали ме памтиш
дали солза образ ти краси, кога име ќе ми споменат?

Сакам да знаеш дека лажат дека веќе сум станал горделив
Спомен ме носи покрај плажа и лежам на твоите гради бели
Се колнам во песните мои
Те сакам, ко првиот ден, а лето ко лето се брои
Штом есента расипе сѐ

Пуснато от Tucumana88 на Пон, 01/12/2008 - 16:10
Последно редактирано от Natoska на Нед, 15/09/2013 - 16:10
Odam po patot što go soniv
levo ljubov, a desno muzika
Nema da kažam kolku dobiv
i čija vo džebot, čuvam slika

Sakam da znaeš deka lažat deka veḱe sum stanal gordeliv
Spomen me nosi pokraj plaža i ležam na tvoite gradi beli
Se kolnam vo pesnite moi
Te sakam, ko prviot den, a leto ko leto se broi
Štom esenta rasipe sѐ

Morska dzvezdo kade si sega
duri vetrot igra so lisja, zošto pisma ti ne mi pišuvaš?
Morska dzvezdo dali me pamtiš
dali solza obraz ti krasi, koga ime ḱe mi spomenat?

Sakam da znaeš deka lažat deka veḱe sum stanal gordeliv
Spomen me nosi pokraj plaža i ležam na tvoite gradi beli
Se kolnam vo pesnite moi
Te sakam, ko prviot den, a leto ko leto se broi
Štom esenta rasipe sѐ
Пуснато от Tucumana88 на Пон, 01/12/2008 - 16:10

Video

See video
Коментари