کاتالیزور (The Catalyst)

Английски

The Catalyst

God bless us everyone
We're a broken people living under loaded gun
And it can't be outfought
It can't be outdone
It can't out matched
It can't be outrun
No
 
God bless us everyone
We're a broken people living under loaded gun
And it can't be outfought
It can't be outdone
It can't out matched
It can't be outrun
No
 
And when I close my eyes tonight
To symphonies of blinding light
(God bless us everyone
We're a broken people living under loaded gun
Oh)
Like memories in cold decay
Transmissions echoing away
Far from the world of you and I
Where oceans bleed into the sky
 
God save us everyone,
Will we burn inside the fires of a thousand suns?
For the sins of our hand
The sins of our tongue
The sins of our father
The sins of our young
No
 
God save us everyone,
Will we burn inside the fires of a thousand suns?
For the sins of our hand
The sins of our tongue
The sins of our father
The sins of our young
No
 
And when I close my eyes tonight
To symphonies of blinding light
(God save us everyone,
Will we burn inside the fires of a thousand suns?
Oh)
Like memories in cold decay
Transmissions echoing away
Far from the world of you and I
Where oceans bleed into the sky
 
Like memories in cold decay
Transmissions echoing away
Far from the world of you and I
Where oceans bleed into the sky
 
Lift me up
Let me go (x10)
 
God bless us everyone
We're a broken people living under loaded gun
And it can't be outfought
Can't be outdone
It can't out matched
It can't be outrun
No
 
God bless us everyone
We're a broken people living under loaded gun
And it can't be outfought
Can't be outdone
It can't out matched
It can't be outrun
 
Пуснато от ErosFan в Съб, 28/08/2010 - 19:53
Коментари на публикуващия:

I love this song. It is a new era for LP

videoem: 
Align paragraphs
превод на Персийски

کاتالیزور

خدا به همه مون رحم کنه
ما مردم شکسته ای هستیم که زیر (تهدید)یه اسلحه با خشاب پر زندگی میکنیم
این از میدون به در نمیشه(شکست نمیخوره)
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نه
 
خدا به همه مون رحم کنه
ما مردم شکسته ای هستیم که زیر (تهدید)یه اسلحه با خشاب پر زندگی میکنیم
این از میدون به در نمیشه(شکست نمیخوره)
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نه
 
و امشب,وقتی که چشمهام رو به روی
سمفونی نورهای کورکننده میبندم
(خدا به همه مون برکت بده (رحم کنه)
ما مردم شکسته ای هستیم که زیر (تهدید)یه اسلحه با خشاب پر زندگی میکنیم
اوه)
مثل خاطراتی که توی زوال سردی هستند
سرایت (بیماری ها)بر میگردند
دور از دنیای من و تو
جایی که اقیانوسها به سمت آسمون جاری هستند
 
خدا همه مون رو نجات بده
قراره توی آتیش هزار خورشید بسوزیم؟
برای گناهان دستمون
برای گناهان زبانمون
برای گناهان پدرمون
برای گناهان جوانی مون
نه
 
خدا همه مون رو نجات بده
قراره توی آتیش هزار خورشید بسوزیم؟
برای گناهان دستمون
برای گناهان زبانمون
برای گناهان پدرمون
برای گناهان جوانی مون
نه
 
و امشب,وقتی که چشمهام رو به روی
سمفونی نورهای کورکننده میبندم
(خدا همه مون رو نجات بده
قراره توی آتیش هزار خورشید بسوزیم؟
اوه)
مثل خاطراتی که توی زوال سردی هستند
سرایت (بیماری ها)بر میگردند
دور از دنیای من و تو
جایی که اقیانوسها به سمت آسمون جاری هستند
 
مثل خاطراتی که توی زوال سردی هستند
سرایت (بیماری ها)بر میگردند
دور از دنیای من و تو
جایی که اقیانوسها به سمت آسمون جاری هستند
 
من رو بالا بکش
بذار برم(10)
 
خدا به همه مون رحم کنه
ما مردم شکسته ای هستیم که زیر (تهدید)یه اسلحه با خشاب پر زندگی میکنیم
این از میدون به در نمیشه(شکست نمیخوره)
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نه
 
خدا به همه مون رحم کنه
ما مردم شکسته ای هستیم که زیر (تهدید)یه اسلحه با خشاب پر زندگی میکنیم
این از میدون به در نمیشه(شکست نمیخوره)
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
 
Пуснато от minuch в Пет, 06/04/2012 - 12:10
Коментари