کاتالیزور (The Catalyst)

превод на Персийски

کاتالیزور

خدا به همه مون رحم کنه
ما مردم شکسته ای هستیم که زیر (تهدید)یه اسلحه با خشاب پر زندگی میکنیم
این از میدون به در نمیشه(شکست نمیخوره)
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نه
 
خدا به همه مون رحم کنه
ما مردم شکسته ای هستیم که زیر (تهدید)یه اسلحه با خشاب پر زندگی میکنیم
این از میدون به در نمیشه(شکست نمیخوره)
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نه
 
و امشب,وقتی که چشمهام رو به روی
سمفونی نورهای کورکننده میبندم
(خدا به همه مون برکت بده (رحم کنه)
ما مردم شکسته ای هستیم که زیر (تهدید)یه اسلحه با خشاب پر زندگی میکنیم
اوه)
مثل خاطراتی که توی زوال سردی هستند
سرایت (بیماری ها)بر میگردند
دور از دنیای من و تو
جایی که اقیانوسها به سمت آسمون جاری هستند
 
خدا همه مون رو نجات بده
قراره توی آتیش هزار خورشید بسوزیم؟
برای گناهان دستمون
برای گناهان زبانمون
برای گناهان پدرمون
برای گناهان جوانی مون
نه
 
خدا همه مون رو نجات بده
قراره توی آتیش هزار خورشید بسوزیم؟
برای گناهان دستمون
برای گناهان زبانمون
برای گناهان پدرمون
برای گناهان جوانی مون
نه
 
و امشب,وقتی که چشمهام رو به روی
سمفونی نورهای کورکننده میبندم
(خدا همه مون رو نجات بده
قراره توی آتیش هزار خورشید بسوزیم؟
اوه)
مثل خاطراتی که توی زوال سردی هستند
سرایت (بیماری ها)بر میگردند
دور از دنیای من و تو
جایی که اقیانوسها به سمت آسمون جاری هستند
 
مثل خاطراتی که توی زوال سردی هستند
سرایت (بیماری ها)بر میگردند
دور از دنیای من و تو
جایی که اقیانوسها به سمت آسمون جاری هستند
 
من رو بالا بکش
بذار برم(10)
 
خدا به همه مون رحم کنه
ما مردم شکسته ای هستیم که زیر (تهدید)یه اسلحه با خشاب پر زندگی میکنیم
این از میدون به در نمیشه(شکست نمیخوره)
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نه
 
خدا به همه مون رحم کنه
ما مردم شکسته ای هستیم که زیر (تهدید)یه اسلحه با خشاب پر زندگی میکنیم
این از میدون به در نمیشه(شکست نمیخوره)
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
نمیشه ازش پیش افتاد
 
Пуснато от minuch в Пет, 06/04/2012 - 12:10
получил/а 9 благодарности
ПотребителПреди
Ethree4 години 46 седмици
Гости са благодарили 8 пъти
Английски

The Catalyst

God bless us everyone
We're a broken people living under loaded gun
And it can't be outfought
It can't be outdone
 

още...

Коментари