Тhe dance / Танцът

Английски

The Dance

Someone is dancing on my grave
Sending shivers down my spine.
I hear a laugh, it awoke my soul
The wind takes the leaves where he
Wants them to go
His tunes enchant our world,
Our thoughts and leaves us frozen

In this heart of mine
It's you I find
Take my hand
I'll take you to the promised land
You're the one

I hear a laugh, it awoke my soul
The wind takes the leaves where he
Wants them to go
His tunes enchant our world,
Our thoughts and leaves us frozen

Take my hand
I'll take you to the promised land

Nevil, whatever you have done, these tears
Will fade
Nevil, where ever have you gone,
Please have faith

Video
See video
 Опитай да подравниш превода
Български

Тhe dance / Танцът

Някой танцува върху гроба ми,
изпращайки трепети надолу по гърба ми.
Чувам смях, той пробужда душата ми.
Вятърът вее листата, накъдето,
той иска да са.
Звуците му омагьосват света ни,
мислите ни и ни вледенява.

В сърцето си
намирам само теб.
Хвани ръката ми,
ще те заведа до Обетованата земя.
Ти си единствения.

Чувам смях, той пробужда душата ми.
Вятърът вее листата, накъдето,
той иска да са.
Звуците му омагьосват света ни,
мислите ни и ни вледенява.

В сърцето си,
намирам само теб.

Хвани ръката ми,
ще те заведа до Обетованата земя.
Ти си единственият.

Невил, каквото и да си направил,
тези сълзи ще изчезнат.
Невил, където и да си отишъл,
моля те, имай вяра!

Пуснато от ILMYMIK на Срд, 08/02/2012 - 22:36
0
Вашето класиране:Не
Коментари