Dido

Dido_JS5803.jpg
Текст на песенПреводиЗаявки
All You Want Английски 
No Angel (1999)
Tongan
Испански
Италиански
Немски
Руски
Финландски
Френски
Хърватски
Blackbird Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Tongan
Burnin' Love Английски 
Safe Trip Home (2008)
Closer Английски 
Life For Rent (2003)
Day We Went to War Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Tongan
Финландски
Do You Have A Little Time Английски 
Life For Rent (2003)
Финландски
Don't Believe in Love Английски 
Safe Trip Home (2008)
Испански
Италиански
Румънски
Руски
Сръбски
Унгарски
Финландски
Don't Leave Home Английски 
Life For Rent (2003)
Арабски
Испански
Италиански
Персийски
Румънски
Турски
Финландски
Френски
Хърватски
Don't Think of Me Английски 
No Angel (1999)
Турски
Финландски
End Of Night Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Everything to Lose Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Гръцки
Финландски
Girl Who Got Away Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Румънски
Финландски
Go Dreaming Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Grafton Street Английски 
Safe Trip Home (2008)
Happy New Year Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Грузински
Испански
Персийски
Румънски
Руски
Словашки
Турски
Финландски
Here With Me Английски 
No Angel (1999)
Tongan
Босненски
Български
Гръцки
Испански
Румънски
Руски
Турски
Финландски
Финландски
Френски
Хърватски
Honestly Ok Английски 
No Angel (1999)
Hunter Английски 
No Angel (1999)
Tongan
Арабски
Гръцки
Испански
Румънски
Финландски
Френски
Хърватски
I'm No Angel Английски 
No Angel (1999)
Гръцки
Испански
Румънски
Турски
Финландски
Френски
Хърватски
Isobel Английски 
No Angel (1999)
Гръцки
Турски
Финландски
Френски
It Comes And It Goes Английски 
Safe Trip Home (2008)
Турски
Let Us Move On Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Сръбски
Let's Do The Things We Normally Do Английски 
Safe Trip Home (2008)
Финландски
Life For Rent Английски 
Life For Rent (2003)
Арабски
Български
Гръцки
Индонезийски
Испански
Персийски
Полски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Look No Further Английски 
Safe Trip Home (2008)
Финландски
Love To Blame Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Финландски
Loveless Hearts Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Финландски
Mary's in India Английски 
Life for Rent (2003)
Полски
Финландски
My Life Английски 
No Angel (1999)
Финландски
My Lover's Gone Английски 
No Angel (1999)
Испански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Финландски
Френски
Азербайджански
Never Want To Say It's Love Английски 
Safe Trip Home (2008)
Финландски
No Freedom Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Гръцки
Полски
Румънски
Сръбски
Турски
Финландски
Френски
Унгарски
Northern Skies Английски 
Safe Trip Home (2008)
Quiet Times Английски 
Safe Trip Home (2008)
Немски
Финландски
Sand in My Shoes Английски 
Life For Rent (2003)
Испански
Персийски
Полски
Сръбски
Турски
Финландски
See the Sun Английски 
Life For Rent (2003)
Сръбски
Финландски
See You When You're 40 Английски 
Life For Rent (2003)
Финландски
Sitting on the Roof of the World Английски 
Girl Who Got Away (2013)
Финландски
Slide Английски 
No Angel (1999)
Stoned Английски 
Life For Rent (2003)
Tongan
Унгарски
Финландски
Take My Hand Английски 
No Angel (1999)
Словашки
Финландски
Thank You Английски 
No Angel (1999)
Tongan
Арабски
Грузински
Гръцки
Индонезийски
Испански
Немски
Персийски
Персийски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Финландски
Френски
Холандски
Холандски
Хърватски
The Day Before The Day Английски 
Safe Trip Home (2008)
Финландски
This Land is Mine Английски 
Life For Rent (2003)
Испански
Финландски
Us 2 Little Gods Английски 
Safe Trip Home (2008)
White Flag Английски 
Life For Rent (2003)
Tongan
Арабски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Руски
Словашки
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Who Makes You Feel Английски 
Life For Rent (2003)
Финландски
Коментари