Eastern Side Kick

band_photo.jpg
Текст на песенПреводиЗаявки
그집앞 Корейски
흑백만화도시
다소낮음 Корейски
이스턴 사이드 킥 Second EP Album
Английски
Транслитерация
무스탕 Корейски 
인기차트
Английски
Транслитерация
백열램프 Корейски 
이스턴 사이드 킥 Second EP Album
Транслитерация
술푸는 계단 Корейски
흑백만화도시
포도착향음료 Корейски
흑백만화도시
흑백만화도시 Корейски
흑백만화도시
흥겨운 노래 Корейски
흑백만화도시
Коментари