Dakila (Glory)

Английски

Glory

Great is the Lord,God Almighty
Great is the Lord on high
the train of His robe fills the temple
and we cry out highest praise

Glory to the risen King
Glory to the son
Glorious son

lift up your heads open the doors
let the King of glory come in
and forever be our God

Holy is the Lord,God Almighty
Holy is the Lord on High
let all the earth bow before You
and crown You Lord of all

Пуснато от introvoyz041 в Втр, 22/11/2011 - 10:42
Последно редактирано от Sciera на Нед, 08/06/2014 - 14:11
Align paragraphs
превод на Филипински

Dakila

Dakila si Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat
Dakila si Yahweh sa Kaitaas-taasan
Ang laylayan ng Kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong Templo
at ang lahat ay nagpuri

Purihin ang Hari na muling nabuhay
Purihin ang Anak ng Tao
Dakilang Anak

Magalak kayo, buksan ninyo ang mga pintuan,
ang dakilang hari'y papasok at daraan
upang maging ating Diyos magpakailanman.

Banal si Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat
Banal si Yahweh sa Kaitaas-taasan
Hayaan Mong magbigay-galang ang lahat ng Iyong nilalang,
lagyan ka ng korona sa ulo at tanghaling Diyos ng lahat

Пуснато от introvoyz041 в Втр, 22/11/2011 - 11:34
Моля, помогнете "Glory" да бъде преведена
Коментари