Dakila (Glory)

превод на Filipino/Tagalog

Dakila

Dakila si Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat
Dakila si Yahweh sa Kaitaas-taasan
Ang laylayan ng Kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong Templo
at ang lahat ay nagpuri
 
Purihin ang Hari na muling nabuhay
Purihin ang Anak ng Tao
Dakilang Anak
 
Magalak kayo, buksan ninyo ang mga pintuan,
ang dakilang hari'y papasok at daraan
upang maging ating Diyos magpakailanman.
 
Banal si Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat
Banal si Yahweh sa Kaitaas-taasan
Hayaan Mong magbigay-galang ang lahat ng Iyong nilalang,
lagyan ka ng korona sa ulo at tanghaling Diyos ng lahat
 
Пуснато от introvoyz041 в Втр, 22/11/2011 - 11:34
Английски

Glory

Great is the Lord,God Almighty
Great is the Lord on high
the train of His robe fills the temple
and we cry out highest praise
 
Glory to the risen King
Glory to the son
Glorious son
 

още...

Още преводи на "Glory"
Английски → Filipino/Tagalog - introvoyz041
Коментари