هي، دنياي بيرحم (Hey, Cruel World...)

Английски

Hey, Cruel World...

Hey, cruel world…
You don’t have what it takes
We don’t need your faith.
We’ve got fucking fate.

Hey, cruel world…
You don’t have what it takes
We don’t need your faith.
We’ve got fucking fate.

Creator
Preserver
Destroyer
Ask which one i am.
There’s no drugged-out devils or
Square-halo angels
Walking among us.

I am among no one
I am among no one
I am among no one
No one

Hey, cruel world…
You don’t have what it takes
We don’t need your faith.
We’ve got fucking fate.
Fate
Fate
Fate

The center of the universe
Cannot exist
When there are no,
No edges
The center of the universe
Cannot exist
When there are no,
No edges

Hey, cruel world…
You don’t have what it takes
We don’t need your faith.
We’ve got fucking fate.
Fate
Fate
Fate

Fate

Fate, fate, fate
Fate, fate, fate

I am among no one
I am among no one
I am among no one
No one

Hey, cruel world…
You don’t have what it takes
We don’t need your faith.
We’ve got fucking fate.
Fate
Fate
Fate
Fate
Fate
Fate

Пуснато от shadoworshade в Четв, 05/04/2012 - 19:37
 Опитай да подравниш превода
превод на Персийски

هي، دنياي بيرحم

هي، دنياي بيرحم
چيزي كه ميبره رو نداري
به ايمان تو احتياجي نداريم
سرنوشت ما لعنتيه
هي، دنياي بيرحم
چيزي كه ميبره رو نداري
به ايمان تو احتياجي نداريم
سرنوشت ما لعنتيه
خالق
محافظ
نابودگر
بپرس كدوم هستم
هيچ شيطان بيرون كشيده شده يا
فرشته با حلقه نور مربعي
بين ما راه نميره
من بين هيچكس نيستم
من بين هيچكس نيستم
من بين هيچكس نيستم
هيچكس
هي، دنياي بيرحم
چيزي كه ميبره رو نداري
به ايمان تو احتياجي نداريم
سرنوشت ما لعنتيه
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
مركز گيتي
نميتونه وجود داشته باشه
وقتي كه هيچ
هيچ لبه اي نيست
مركز گيتي
نميتونه وجود داشته باشه
وقتي كه هيچ
هيچ لبه اي نيست
هي، دنياي بيرحم
چيزي كه ميبره رو نداري
به ايمان تو احتياجي نداريم
سرنوشت ما لعنتيه
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت، سرنوشت، سرنوشت
سرنوشت، سرنوشت، سرنوشت
من بين هيچكس نيستم
من بين هيچكس نيستم
من بين هيچكس نيستم
هيچكس
هي، دنياي بيرحم
چيزي كه ميبره رو نداري
به ايمان تو احتياجي نداريم
سرنوشت ما لعنتيه
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت

Пуснато от orkideh в Пет, 06/04/2012 - 13:48
получил/а 4 благодарности
Гости са благодарили 4 пъти
Моля, помогнете "Hey, Cruel World..." да бъде преведена
Коментари
reza beighi     Януари 16th, 2013

از دوستان خواهش ميكنم لينك دانلود اين اهنگ قشنگ رو واسم بدن
(كليپ)

orkideh     Януари 22nd, 2013

این لینک دانلود موزیک ویدئو این آهنگه
امیدوارم ازش لذت ببری، دوست عزیز
http://www.youtube.com/watch?v=9nzPUBHwsH8