باید یه خواب باشه (I Must Be Dreaming)

превод на Персийски

باید یه خواب باشه

Версии: #1#2
چطور میتونم تظاهر کنم که نمیبینم
چیزی رو که با بی دقتی پنهان میکنی
دیدم که اون زخمی شده بود
تو صدای نفس کشیدن منو شنیدی
من از درون منجمد شدم
و برگشتم
باید یه خواب باشه
 
همه زندگی میکنیم
همه میمیریم
اما این تو رو توجیه نمیکنه
 
این,چیزی که بنظر میرسه نیست
چیزی که تو فکر میکنی نیست
نه,باید یه خواب باشه
فقط توی ذهن منه
نه توی زندگی واقعی
نه,باید یه خواب باشه
 
بهت کمک میکنم,باید به کسی بگم
بگم که از کاری که انجام دادی با خبرم
ازت میترسم,اما ترسهای زبانی میتونن واقعی بشن
 
همه زندگی میکنیم
همه میمیریم
اما این تو رو توجیه نمیکنه
 
این,چیزی که بنظر میرسه نیست
چیزی که تو فکر میکنی نیست
نه,باید یه خواب باشه
فقط توی ذهن منه
نه توی زندگی واقعی
نه,باید یه خواب باشه
 
چیزی که بنظر میرسه نیست
چیزی که تو فکر میکنی نیست
باید یه خواب باشه
 
فقط توی ذهن منه
نه توی زندگی واقعی
باید یه خواب باشه
 
Пуснато от minuch в Пон, 05/03/2012 - 13:00
получил/а 2 благодарности
ПотребителПреди
edris10004 години 11 седмици
Гост е благодарил 1 път
Английски

I Must Be Dreaming

See video
ПотребителПуснато преди
edris10004 години 11 седмици
5
Коментари