Текстове на песни на Jovanotti

Текстове на песниПреводиЗаявки
A teИталиански
Safari
Английски #1 #2 #3
Арабски
Български
Гръцки
Индонезийски
Испански
Литовски
Македонски
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Руски
Словенски
Сръбски
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
Японски
AntidolorificomagnificoИталиански
Safari (2008)
Испански
Attaccami la spinaИталиански
Lorenzo 1994
Baciami ancoraИталианскиАнглийски #1 #2
Гръцки
Испански
Немски
Полски
Словенски
Сръбски
Украински
Унгарски
Френски
Хърватски
BellaИталианскиАнглийски
Немски
Словенски
Френски
Хърватски
Хърватски (Чакавски диалект)
Buon annoИталиански
Capo Horn
Английски
Словенски
Финландски
Canzone piccolaИталиански
L'albero
Английски
Словенски
Chissà se stai dormendoИталианскиАнглийски
Словенски
Come musicaИталиански
Safari (2008)
Английски
Украински
Френски
Хърватски
Dove ho visto teИталиански
Safari (2008)
Английски
Гръцки
Испански
E non hai visto ancora nienteИталианскиАнглийски
Испански
EstateИталианскиАнглийски
Словенски
Френски
Холандски
Хърватски
Falla GirareИталианскиАнглийски
FangoИталиански
Safari (2008)
Английски
Испански
Полски
Португалски
Словенски
Унгарски
Gente della notteИталиански
Giovani Jovanotti
Английски
Словенски
Френски
Gli ImmortaliИталиански
Lorenzo 2015 CC
Английски
Словенски
I pesci grossiИталиански
Ora
Английски
Il più grande spettacolo dopo il big bangИталианскиАнглийски
Испански
Словенски
Френски
Холандски
InsiemeИталиански
Lorenzo 2015 CC
Английски
Io ti cercheròИталиански
Lorenzo (1994)
Английски
Испански
L'albaИталиански
2015cc
Английски #1 #2
L'astronautaИталиански
Lorenzo 2015 cc
Английски
Сръбски
L'elemento umanoИталиански
Ora
Английски
L'estate addossoИталиански
Lorenzo 2015 CC
Английски
Испански
Персийски
Словенски
Френски
Хърватски
L'ombelico del mondoИталианскиАнглийски #1 #2
Испански
Немски
Румънски
Словенски
Сръбски
Турски
Френски
Холандски
La notte dei desideri ИталианскиАнглийски
Испански
Словенски
Френски
Le canzoniИталиански
Oh, vita!
Le tasche piene di sassiИталианскиАнглийски #1 #2
Испански
Румънски
Унгарски
Френски
LiberaИталиански
Lorenzo 2015 CC.
Английски
Румънски
Luna di città d'AgostoИталиански
L'albero (1997)
Английски
Словенски
MezzogiornoИталианскиАнглийски
Украински
Mi fido di teИталианскиАнглийски #1 #2 #3
Испански
Полски
Словенски
Френски
Хърватски
Morirò d'amoreИталианскиАнглийски
Испански
Френски
Non m'annoioИталиански
Lorenzo (1992)
Английски
Словенски
Oh, vitaИталиански
Oh, vita
Английски
Словенски
Френски
OraИталиански
Ora (2011)
Английски
Испански
Френски
Хърватски
Penso positivoИталианскиАнглийски
Испански #1 #2
Немски
Словенски
Сръбски
Френски
Per teИталианскиАнглийски #1 #2
Гръцки
Португалски
Румънски
Словенски
Сръбски
Хърватски
Perché tu ci seiИталиански
Lorenzo 2015 CC.
Английски
PioveИталиански
Lorenzo 1994
Английски #1 #2
Словенски
Финландски
PuntoИталиански
Safari (2008)
Английски
Quando sarò vecchioИталиански
Ora
Английски
Ragazza magicaИталиански
Lorenzo 2015 CC
Английски #1 #2
Испански
Словенски
Френски
SabatoИталиански
Lorenzo 2015 CC.
Английски
Гръцки
Румънски
Словенски
Френски
SafariИталиански
Safari
Английски
SalvamiИталиански
Il quinto mondo
Испански
Полски
Френски
Финландски
SbagliatoИталиански
Oh, Vita! (2017)
Английски
Serenata rapИталиански
Lorenzo 1994
Английски
Испански
Немски
Румънски
Словенски
Хърватски
Арабски
Si alza il ventoИталиански
Lorenzo 2015
Английски
SolelunaИталиански
Lorenzo 1994
Stella cometaИталианскиАнглийски #1 #2
Испански
Румънски
Sui lungomare del mondoИталиански
Ora
Английски
Tanto, tanto, tantoИталиански
Buon sangue
Английски #1 #2
Гръцки
Немски
Френски
Португалски
Tensione evolutivaИталиански
Backup 1987-2012
Английски
Немски
Словенски
Френски
Terra degli uominiИталиански
Backup 1987-2012
Английски
Немски
Френски
Ti porto via con meИталиански
Backup 1987-2012
Английски
Френски
Ti sposeròИталианскиАнглийски
Хърватски
Tutto l'amore che hoИталианскиАнглийски #1 #2
Испански
Немски
Румънски (Арумънски)
Словашки
Словенски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Арабски
Un bene dell'animaИталиански
CC 2015
Английски
Un raggio di soleИталиански
Lorenzo 1999-Capo Horn - 1999
Английски #1 #2
Гръцки
Немски
Словенски
Френски #1 #2
Хърватски
Чешки
Una storia d'amoreИталианскиАнглийски
Немски
Френски
Jovanotti е изпълнил/а иПреводи
Pierangelo Bertoli - A muso duroИталиански
A Muso Duro (1979)
Английски #1 #2
Испански
Португалски
Румънски
Френски
Sin Bandera - Serenata RapИспански
Pasado
Японски
Коментари