Miracle (Mirakel)

  • Изпълнител: Björn Ranelid
  • Гостуващ изпълнител: Sara Li
  • Песен: Mirakel
Шведски

Mirakel

Kärleken
Detta under, detta mirakel
Och är mäktigare än allting annat på denna jord
Kärleken
Ett enda vapen, mäktigare än allting annat

Kärleken
Vilken kraft
Världens första och största atombomb är kärleken
Detta under, detta mirakel
Nu skjuter vi iväg pilarna

Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel
Detta mäktiga ord
Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel
Kärleken är världens största mirakel

Kärleken, kärleken
Detta under, detta under
Att leva är att simma
Från stranden Jag till stranden Du i havet Vi.

Om kvinnan säger nej till mannens säd i 60 år
Så dör mänskligheten ut
Detta under
Ja, så är det

Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel
Detta mäktiga ord
Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel

Kärleken stavar aldrig fel (ett mirakel)
Kärleken lutar en aning som gammeldags skrivstil (ett mirakel)
Vilken kraft
Kvinnan är det första könet – glöm nu inte det

(Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel)
(Ett mirakel…)
Här är ett mirakel

Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel
Kärleken kärleken kärleken, oj oj
Ett mirakel som kallas kärleken
Nu kommer kärleken, nu kommer armén, nu kommer soldaterna
Herregud
Mirakel

Пуснато от Owlin в Срд, 09/05/2012 - 11:04
See video
 Опитай да подравниш превода
превод на Английски

Miracle

Love
This wonder, this miracle
And more powerful than everything else on this earth
Love
A single weapon, more powerful than anything else

Love
What power
The world's first and greatest nuclear bomb is love
This wonder, this miracle
Now we're shooting the arrows

A miracle called love, a miracle
This powerful word
A miracle called love, a miracle
Love is the world's greatest miracle

Love, love
This wonder, this wonder
To live is to swim
From the shore, I to the shore, you in the sea, we

If the woman say no to the man's seed for 60 years
Then humanity dies
This wonder
Yeah, that's how it is

A miracle called love, a miracle
This powerful word
A miracle called love, a miracle

Love never spells wrong (a miracle)
Love stands aslant a bit like old-fashioned handwriting (a miracle)
What power
The woman is the first sex - don't forget that now

(A miracle called love, a miracle)
(A miracle...)
Here's a miracle

A miracle called love, a miracöe
Love love love, ow ow
A miracle called love
Now love is coming, now the army is coming, now the soldiers are coming
Oh my god
Miracle

Пуснато от Owlin в Срд, 16/05/2012 - 13:30
Коментари