نه میلیون دوچرخه (Nine Million Bicycles)

превод на Персийски

نه میلیون دوچرخه

نه میلیون دوچرخه در شهر بیجینگ وجود داره
این یه حقیقته
این چیزیه که نمی تونیم انکار کنیم
مثل این حقیقت که من تا روزی که زنده ام عاشقتم
 
ما دوازده میلیارد سال نوری با پرتگاه فاصله داریم
این یه حدسه
هیچ کس نمی تونه بگه که درسته
اما من می دونم که همیشه با تو خواهم بود
 
من هر روز از گرمای عشقت گرم میشم
پس به من نگو دروغگو
فقط هرچی که میگم باور کن
 
شش میلیارد مردم در دنیا زندگی میکنن
کمتر یا بیشتر
و این تعداد باعث میشه که من احساس کوچکی کنم
اما تو کسی هستی که من همیشه عاشقشم
 
ما مست شرابیم
و به دنیا نگاه میکنیم
و من هیچوقت خسته نمیشم
از عشقی که تو هر شب به من میدی
 
نه میلیون دوچرخه در شهر بیجینگ وجود داره
این یه حقیقته
این چیزیه که نمی تونیم انکار کنیم
مثل این حقیقت که من تا روزی که زنده ام عاشقتم
 
و نه میلیون دوچرخه در شهر بیجینگ وجود داره
و تو می دونی که من تا روزی که زنده ام عاشقتم
 
Пуснато от leila_persian_girl в Пон, 23/04/2012 - 17:02
получил/а 2 благодарности
ПотребителПреди
Hamidreza Ardakani13 седмици 6 дни
Armageddon684 години 4 седмици
Английски

Nine Million Bicycles

Коментари