عاشق نبودن (Not In Love)

превод на Персийски

عاشق نبودن

عاشق نبودن
 
حاظری؟
 
به گوشیم زنگ میزنی
وانمود می کنم که داره هیچ اتفاقی نمیفته
با ماشین من میرونیم
وانمود می کنم که منو به خودت جذب نکردی
 
ای کوچولوی جذاب ،آره اینو خوب میدونی
آه، دور و برم می چرخی و نشونم میدی
 
من عاشق نیستم
این فقط یه دوره ای هست که دارم ازش رد میشم
همیشه دنبال یه چیز جدید می گردم
ولی هرگز ازش فرار نمی کنم
 
ساعت 3 صبحه
و امیدوارم که منو ترک نکنی
خیلی بهم نزدیک شدی
سعی می کنم که کنترلمو از دست ندم
 
آه، کوچولوی جذاب من ،آره خودت اینو میدونی
آه، دور و برم می چرخی و نشونم میدی.
 
من عاشق نیستم
این فقط یه دوره ای هست که دارم ازش رد میشم
همیشه دنبال یه چیز جدید می گردم
ولی هرگز ازش فرار نمی کنم
 
آه، من عاشق نیستم
هر لحظه سعی می کنم که به خودم بگم
نمیتونم این احساسی که امشب دارم رو نادیده بگیرم
پس منو ترک نکن
 
من عاشق نیستم
من عاشق نیستم
من عاشق نیستم (همین الان بهم بده)
من عاشق نیستم (بیا یخمون رو آب کنیم)
آه،کوچولوی جذاب
آره، خودت اینو میدونی
دور و برم می چرخی و نشونم میدی
 
آه، من عاشق نیستم
هر لحظه سعی می کنم که به خودم بگم
نمیتونم این احساسی که امشب دارم رو نادیده بگیرم
پس منو ترک نکن
 
آه، من عاشق نیستم
هر لحظه سعی می کنم که به خودم بگم
نمیتونم این احساسی که امشب دارم رو نادیده بگیرم
پس منو ترک نکن
 
Пуснато от Samane.zt в Втр, 14/12/2010 - 13:28
получил/а 3 благодарности
Гости са благодарили 3 пъти
Английски

Not In Love

Are you ready?
 
You call me on the phone
I act like nothing's going on
We're driving in my car
I pretend that you don't turn me on
 
You sexy thing yeah you know it (yeah)
 

още...

Коментари