بی تو (Ohne dich)

превод на Персийски

بی تو

می خواهم به میان شاه درختان بروم
جایی که او را برای آخرین بار دیدم
اما شامگاه جامه ای بر روی زمین می کشد
و بر روی زمین در نهایت جنگل
و جنگل چه سیاه و خالی است
وای برمن--ای وای
و پرندگان دیگر آوازی نمی خوانند
 
بی تو نمی توانم باشم
بی تو
گرچه با تو هم تنها بودم
بی تو
بی تو ساعت های بی تو را می شمارم
با تو ثانیه ها از حرکت می ایستند
دیگر ارزشی ندارند
 
شاخه های نهر ها
اینک در سکوتند و خالی از زندگی
و نفس کشیدن برایم چه دشوار می شود
وای برمن--ای وای
و پرندگان دیگر آوازی نمی خوانند
 
Пуснато от persian scent в Нед, 08/04/2012 - 18:17
получил/а 11 благодарности
ПотребителПреди
aliii4 години 48 седмици
Гости са благодарили 10 пъти
Немски

Ohne dich

Ich werde in die Tannen gehen,
dahin, wo ich sie zuletzt gesehen
Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land
und auf die Wege hinterm Waldesrand
Und der Wald, er steht so schwarz und leer
Weh mir, oh weh
Und die Vögel singen nicht mehr
 

още...

Rammstein: Топ 6
Коментари
Sciera     Август 23rd, 2014

The lyrics have been updated (the last four paragraphs were added), you may want to update your translation.