تنها (One)

превод на Персийски

تنها

Версии: #1#2
نمی توانم چیزی را بیاد بیاورم
نمی توانم بگویم این رویاست یا واقعیت
در اعماق درونم فریادی را حس می کنم
این سکوت ترسناک آن(فریاد)را آنجا(درونم)سرکوب می کند
 
اکنون که جنگ در درونم است
بیدار می شوم،نمی توانم ببینم
که چیزی از من نمانده
چیزی واقعیت نیست اما درد اکنون
 
نفسم را می گیرم به طوریکه آرزوی مرگ کنم
آه،خدایا لطفا،کمکم کن
 
بازگشت در رحم مادر ان خیلی واقعیست
در تپش های زندگی که باید احساس کنم
اما نمی توانم جلو را ببینم تا آشکار کنم
نگاه کردن به زمانی که زندگی خواهم کرد
 
تغذیه شده توسط لوله ای که به من چسبیده
درست مثل تازگی زمان جنگ
وابسته به ماشین هایی که باعث بودنم می شوند
این زندگی را از خودم جدا کردم
 
نفسم را می گیرم به طوریکه آرزوی مرگ کنم
آه،خدایا لطفا،بیدارم کن
 
اکنون جهان رفته است
آه خدایا،کمکم کن
 
نفسم را می گیرم به طوریکه آرزوی مرگ کنم
آه،خدایا لطفا،کمکم کن
 
تاریکی زندانی ام کرده
همه ی چیزی که میبینم
ترس مطلق است
نمی توانم زنده بمانم
نمی توانم بمیرم
درون خودم به دام افتادم
بدنم سلولهایست که در آن محبوسم
 
مین های زمینی بیناییم را گرفته اند
گرفته شده سخنم
گرفته شده شنوایی من
گرفته شده دستانم
گرفته شده پاهایم
گرفته شده روحم
مرا با زندگی جهنمی ترک کرد
 
Пуснато от masih в Четв, 18/08/2011 - 19:03
получил/а 10 благодарности
ПотребителПреди
KeyvanICA4 години 11 седмици
Гости са благодарили 9 пъти
3.5
Вашето класиране:Не Средно: 3.5 (2 votes)
Английски

One

I can't remember anything
Can't tell if this is true or dream
Deep down inside I feel the scream
This terrible silence stops it there
 
Now that the war is through with me
I'm waking up, I cannot see
That there's not much left of me
 

още...

ПотребителПуснато преди
KeyvanICA4 години 11 седмици
2
mahsa5 години 32 седмици
5
Коментари
KeyvanICA     Януари 5th, 2013
2

It can be better