Текстове на песни на One Direction

1D.jpg
Текстове на песниПреводиЗаявки
18 Английски
FOUR
Български
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Холандски
Хърватски
Литовски
Act My Age Английски
Four
Български
Гръцки
Испански
Немски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
Alive Английски
Midnight Memories (2013)
Арабски
Български
Гръцки
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
All you need is love Английски
Take Me Home
Азербайджански
Български
Немски
Португалски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Френски
Хърватски
Another World Английски
Up All Night (2011)
Арабски
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Литовски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Френски
Хърватски
Back For You Английски
Take Me Home
Арабски
Бирмански
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Best Song Ever Английски
Midnight Memories (2013)
Арабски
Босненски
Гръцки
Индонезийски
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Словашки
Сръбски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Хърватски
Better Than Words Английски
Midnight Memories (2013)
Босненски
Гръцки
Испански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
C'mon C'mon Английски
Take me home
Гръцки
Индонезийски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
Хърватски
Change My Mind Английски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
change your ticket Английски
four
Гръцки
Испански
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Chasing Cars АнглийскиАзербайджански
Гръцки
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Clouds Английски
FOUR
Гръцки
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Diana Английски
Midnight Memories
Босненски
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Португалски
Румънски
Румънски
Руски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Does He Know Английски
Midnight Memories (2013)
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Don't Forget Where You Belong Английски
Midnight Memories
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Испански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Don't Let Me Go АнглийскиАзербайджански
Гръцки
Испански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Dreaming АнглийскиНемски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Everything About You Английски
Up All Night
Бирмански
Босненски
Гръцки
Испански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Fireproof Английски
Four
Гръцки
Датски
Испански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Fool's gold Английски
FOUR
Испански
Испански
Немски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
Fools's Gold Английски
Four
Forever Young Английски
Up All Night (2011)
Босненски
Български
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Казашки
Китайски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Хърватски
Girl Almighty Английски
FOUR
Испански
Испански
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Gotta Be You Английски
Up All Night (2011)
Арабски
Босненски
Български
Гръцки
Иврит
Испански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Half A Heart Английски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Немски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Старогръцки
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Happily Английски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Испански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Руски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Heart Attack Английски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
I Should Have Kissed You Английски
Up All Night
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
I Want Английски
Up All Night
Босненски
Гръцки
Испански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
I Wish Английски
Up All Night
Азербайджански
Гръцки
Испански
Испански
Кюрдски (Сорани)
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Френски
Хърватски
I Would Английски
Take Me Home (2012)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Illusion АнглийскиИспански
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
Irresistible Английски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Хърватски
Хърватски
Just Can't Let Her Go Английски
Midnight Memories
Босненски
Гръцки
Немски
Португалски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Kiss You Английски
Take Me Home (2012)
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Индонезийски
Испански
Италиански
Каталонски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Френски
Холандски
Хърватски
Хърватски
Шведски
Last First Kiss Английски
Take Me Home
Бирмански
Гръцки
Гръцки
Испански
Италиански
Китайски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Little Black Dress Английски
Midnight Memories (2013)
Босненски
Испански
Немски
Португалски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Little Things Английски
Take Me Home
Гръцки
Гръцки
Индонезийски
Испански
Испански
Испански
Испански
Италиански
Македонски
Малайски
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Руски
Руски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Филипински
Финландски
Френски
Френски
Френски
Хърватски
Хърватски
Шведски
Little White Lies Английски
Midnight Memories (2013)
Испански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Live While We're Young Английски
Take me home
Босненски
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Хърватски
Шведски
Loved You First Английски
Take Me Home Deluxe Yearbook (2012)
Гръцки
Индонезийски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Magic Английски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
Гръцки
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Транслитерация
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Maths АнглийскиАзербайджански
Босненски
Виетнамски
Гръцки
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Midnight Memories Английски
Midnight Memories (2013)
Босненски
Гръцки
Испански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Moments Английски
Up All Night (Yearbook Edition)
Босненски
Гръцки
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Китайски
Немски
Персийски
Румънски
Румънски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
More Than This Английски
Up All Night
Бенгалски
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Хърватски
Шведски
Хинди
More Than This #2 Английски
Up all night
Румънски
Na na na АнглийскиАзербайджански
Босненски
Испански
Испански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Френски
Хърватски
Night Changes Английски
FOUR
Грузински
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Персийски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
No Control Английски
Four
Испански
Немски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Nobody compares Английски
Take Me Home
Азербайджански
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
once a life time АнглийскиСръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
Once In A Lifetime Английски
Four
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Сръбски
Турски
Френски
Хърватски
One Thing Английски
Up All Night (2011)
Албански
Бирмански
Босненски
Босненски
Български
Гръцки
Испански
Италиански
Китайски
Литовски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Уелски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Хърватски
Шведски
Японски
One way or another (Teenage kicks) АнглийскиАзербайджански
Азербайджански
Български
Гръцки
Испански
Немски
Персийски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Хърватски
Over Again Английски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Китайски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Есперанто
Ready To Run Английски
Four (2014)
Гръцки
Датски
Испански
Немски
Румънски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Холандски
Хърватски
Right Now Английски
Midnight Memories (2013)
Азербайджански
Български
Грузински
Гръцки
Испански
Немски
Полски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Френски
Хърватски
Rock Me Английски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Френски
Холандски
Холандски
Хърватски
Кабилски
Same Mistakes Английски
Up All Night
Гръцки
Датски
Испански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
Шведски
Save You Tonight Английски
Up All Night
Босненски
Гръцки
Испански
Немски
Персийски
Румънски
Румънски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
She's not afraid Английски
Take me home
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Something Great Английски
Midnight Memories
Босненски
Испански
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Spaces Английски
FOUR
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Stand Up Английски
Up All Night (Yearbook Edition)
Гръцки
Испански
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
Японски
Steal My Girl Английски
Four (2014)
Гръцки
Датски
Испански
Испански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Френски
Холандски
Хърватски
Still The One Английски
Take Me Home (2012)
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Stockholm Syndrome Английски
FOUR
Гръцки
Испански
Немски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Stole My Heart Английски
Up All Night
Гръцки
Испански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Story of My Life Английски
Midnight Memories
Арабски
Босненски
Гръцки
Испански
Испански
Испански
Италиански
Немски
Норвежки
Персийски
Португалски
Румънски
Словашки
Сръбски
Тонгански
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хинди
Хърватски
Хърватски
Шведски
Strong Английски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Испански
Немски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Френски
Хърватски
Summer love Английски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Хърватски
Taken Английски
Up All Night
Гръцки
Испански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Teenage Dirtbag (Wheatus cover) АнглийскиНемски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
Tell Me A Lie Английски
Up All Night
Босненски
Гръцки
Испански
Испански
Немски
Персийски
Полски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
They Don't Know About Us Английски
Take Me Home
Бирмански
Гръцки
Испански
Италиански
Македонски
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Румънски
Словенски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Хърватски
Through The Dark Английски
Midnight Memories
Босненски
Испански
Немски
Ромски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Torn АнглийскиНемски
Персийски
Полски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Хърватски
Truly, Madly, Deeply Английски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
Босненски
Испански
Италиански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Up All Night Английски
Up All Night
Босненски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Vas Happenin' Boys Английски
The X Factor (2010)
Гръцки
Немски
Персийски
Полски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Wake Me Up АнглийскиТурски
Хърватски
What Makes You Beautiful Английски
Up All Night (2011)
Азербайджански
Албански
Арабски
Бирмански
Босненски
Виетнамски
Гръцки
Гръцки
Испански
Испански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Словашки
Словашки
Сръбски
Турски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Шведски
Where do broken hearts go? Английски
Four
Гръцки
Датски
Испански
Немски
Немски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Хърватски
Why Don't We Go There Английски
Midnight Memories (2013)
Испански
Испански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
You & I АнглийскиИспански
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Френски
Холандски
You And I Английски
Midnight Memories
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Индонезийски
Испански
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Руски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Френски (Хаитянски креолски)
Хърватски
Хърватски
One Direction featuring lyricsПреводи
Bart Baker - What Makes You Beautiful Parody Английски 
Greatest Hits 2013
Коментари
Miley_Lovato     Юли 14th, 2012

More than this twice

lyricsgirl10     Август 23rd, 2012

taken love !

Miley_Lovato     Август 23rd, 2012

tnx

got2lovya     Септември 18th, 2012

LOS AMO

raymond.roth.581     Октомври 9th, 2014

One direction is wonderful

Future Dr. Juanita     Април 2nd, 2015

Please remove the original name and put another picture... without Zayn.