Текстове на песни на One Direction

Текстове на песниПреводиЗаявки
18Английски
FOUR
Български
Гръцки
Датски
Индонезийски
Испански #1 #2 #3 #4
Италиански
Литовски
Немски
Португалски
Румънски #1 #2
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски #1 #2
Холандски
Хърватски
Латвийски
Хинди
A.MАнглийски
Made In The A.M
Арабски
Гръцки
Иврит
Индонезийски
Испански
Италиански
Китайски
Малайски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски #1 #2
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Финландски
Френски
Хинди
Хърватски
Act My AgeАнглийски
Four
Български
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
AliveАнглийски
Midnight Memories (2013)
Арабски
Български
Гръцки #1 #2
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски #1 #2
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски #1 #2
Хърватски
All you need is loveАнглийски
Take Me Home
Азербайджански
Български
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Френски
Хърватски
Another WorldАнглийски
Up All Night (2011)
Арабски
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Литовски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Френски
Хърватски
Back For YouАнглийски
Take Me Home
Арабски
Бирмански
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски #1 #2
Френски
Хърватски
Шведски
Best Song EverАнглийски
Midnight Memories (2013)
Арабски
Босненски
Виетнамски
Гръцки #1 #2
Датски
Иврит
Индонезийски
Испански #1 #2
Италиански
Китайски
Малайски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Словашки
Сръбски #1 #2
Тайландски
Турски
Украински
Унгарски #1 #2 #3
Финландски
Френски
Хинди
Холандски
Хърватски #1 #2
Гренландски
Better Than WordsАнглийски
Midnight Memories (2013)
Босненски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски #1 #2
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
C'mon C'monАнглийски
Take me home
Гръцки
Датски
Индонезийски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски #1 #2
Carpool KaraokeАнглийски
One Direction
Change My MindАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски
Хърватски
change your ticketАнглийски
four
Гръцки
Датски
Испански
Италиански #1 #2
Немски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Chasing CarsАнглийскиАзербайджански
Гръцки
Датски
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
CloudsАнглийски
FOUR
Гръцки #1 #2
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
DianaАнглийски
Midnight Memories
Босненски
Гръцки
Датски
Испански #1 #2
Италиански #1 #2
Немски
Португалски #1 #2
Румънски #1 #2
Руски
Сръбски #1 #2
Турски
Унгарски
Финландски
Френски #1 #2
Хърватски
Does He KnowАнглийски
Midnight Memories (2013)
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Датски
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски #1 #2
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Don't Forget Where You BelongАнглийски
Midnight Memories
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Don't Let Me GoАнглийскиАзербайджански
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Drag Me DownАнглийски
Made In The A.M.
Азербайджански
Арабски #1 #2
Бенгалски
Гръцки #1 #2
Датски
Иврит
Индонезийски
Испански #1 #2
Италиански
Китайски
Корейски
Немски
Непали
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски #1 #2
Транслитерация
Турски
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски #1 #2
Хърватски
Шведски
Drag Me Down [Big Payno x AFTERHRS Remix]Английски
Perfect _ EP
Гръцки
Италиански
Турски
Унгарски
DreamingАнглийскиГръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Френски
Хърватски
End Of The DayАнглийски
Made In The A.M. (2015)
Арабски
Гръцки
Иврит
Индонезийски
Испански
Италиански
Литовски
Малайски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски #1 #2
Тайландски
Турски #1 #2
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски #1 #2
Хърватски #1 #2
Everything About YouАнглийски
Up All Night
Бирмански
Босненски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Френски
Хърватски
FireproofАнглийски
Four
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Fool's goldАнглийски
FOUR
Гръцки
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2 #3
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
Forever YoungАнглийски
Up All Night (2011)
Босненски
Български
Гръцки
Датски
Испански #1 #2
Италиански
Казашки
Китайски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски #1 #2
FourFiveSecondsАнглийскиГръцки
Сръбски
Унгарски
Girl AlmightyАнглийски
FOUR
Гръцки
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски #1 #2
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Gotta Be YouАнглийски
Up All Night (2011)
Арабски
Босненски
Български
Гръцки
Датски
Иврит
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски #1 #2
Турски
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски
Хърватски
Half A HeartАнглийски
Midnight Memories (2013)
Гръцки #1 #2
Датски
Испански #1 #2
Италиански
Немски #1 #2 #3
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Старогръцки
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
American Sign Language
HappilyАнглийски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски #1 #2
Сръбски #1 #2
Турски
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски #1 #2
Хърватски
Heart AttackАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Hey AngelАнглийски
Made In The A.M (2015)
Арабски
Виетнамски
Гръцки
Иврит
Индонезийски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски #1 #2
Сръбски #1 #2
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
HistoryАнглийски
Made In The A.M (2015)
Арабски
Гръцки
Иврит
Индонезийски
Испански #1 #2 #3
Италиански
Китайски
Корейски
Литовски
Малайски
Немски #1 #2
Норвежки
Персийски
Португалски #1 #2
Румънски
Руски
Сръбски #1 #2
Тайландски
Турски #1 #2 #3
Унгарски #1 #2 #3
Финландски
Френски #1 #2
Холандски
Хърватски
HomeАнглийски
EP
Гръцки
Испански #1 #2
Италиански #1 #2
Немски
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски
Хърватски
I Should Have Kissed YouАнглийски
Up All Night
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски #1 #2
Френски
Хърватски
Шведски
I WantАнглийски
Up All Night
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
I Want to Write You a SongАнглийски
Made In The A.M (2015)
Арабски
Гръцки
Иврит
Индонезийски
Испански
Италиански
Китайски
Малайски
Немски #1 #2
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски #1 #2
Шведски
I WishАнглийски
Up All Night
Азербайджански
Арабски
Гръцки
Датски
Испански #1 #2
Италиански
Кюрдски (Сорани)
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски #1 #2
Хърватски
I Would Английски
Take Me Home (2012)
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
If I could flyАнглийски
Made in the A.M.
Арабски
Гръцки
Иврит
Индонезийски
Испански #1 #2 #3
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски #1 #2
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Корейски
IllusionАнглийскиБългарски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
InfinityАнглийски
Made In The A.M.
Арабски
Гръцки
Иврит
Индонезийски
Испански #1 #2 #3
Италиански
Китайски
Малайски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски #1 #2
Турски #1 #2
Унгарски
Финландски
Хърватски
IrresistibleАнглийски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
Гръцки
Датски
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски #1 #2
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Френски
Хърватски #1 #2 #3
Just Can't Let Her GoАнглийски
Midnight Memories
Босненски
Гръцки
Италиански
Немски
Португалски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Kiss YouАнглийски
Take Me Home (2012)
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Датски
Индонезийски
Испански
Италиански
Каталонски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2 #3 #4
Унгарски #1 #2 #3
Френски #1 #2 #3
Холандски
Хърватски #1 #2
Шведски
Last First KissАнглийски
Take Me Home
Бирмански
Гръцки #1 #2
Датски
Испански
Италиански
Китайски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски
Хърватски
Little Black DressАнглийски
Midnight Memories (2013)
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Little ThingsАнглийски
Take Me Home
Гръцки #1 #2
Датски
Индонезийски
Испански #1 #2 #3 #4 #5 #6
Италиански #1 #2
Македонски
Малайски
Немски #1 #2
Персийски
Полски
Португалски
Румънски #1 #2
Руски #1 #2
Сръбски #1 #2 #3 #4
Турски #1 #2 #3
Унгарски #1 #2 #3
Финландски
Френски #1 #2 #3 #4
Хърватски #1 #2
Шведски
Filipino/Tagalog
Есперанто
American Sign Language
Little White LiesАнглийски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Live While We're YoungАнглийски
Take me home
Босненски
Гръцки
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски #1 #2
Сръбски #1 #2 #3
Турски #1 #2 #3
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски #1 #2
Шведски
Японски
Long Way DownАнглийски
Made In The A.M (2015)
Арабски
Гръцки #1 #2
Индонезийски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
Love You GoodbyeАнглийски
Made In The A.M. (2015)
Арабски
Гръцки
Индонезийски
Испански #1 #2
Италиански
Китайски
Малайски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Финландски
Френски #1 #2
Хърватски
Loved You FirstАнглийски
Take Me Home Deluxe Yearbook (2012)
Гръцки
Датски
Индонезийски
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски #1 #2
Турски #1 #2
Унгарски #1 #2 #3
Френски
Хърватски
MagicАнглийски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
Гръцки
Испански
Италиански
Кхмерски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Maths АнглийскиАзербайджански
Босненски
Виетнамски
Гръцки
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Midnight MemoriesАнглийски
Midnight Memories (2013)
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански #1 #2
Немски #1 #2
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски #1 #2
Френски #1 #2
Хърватски
MomentsАнглийски
Up All Night (Yearbook Edition)
Арабски
Босненски
Гръцки #1 #2
Датски
Испански #1 #2
Италиански
Китайски
Немски
Персийски
Румънски #1 #2 #3
Сръбски
Турски #1 #2 #3
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
More Than ThisАнглийски
Up All Night
Бенгалски
Босненски
Гръцки #1 #2
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски #1 #2 #3 #4
Финландски
Френски
Хинди
Хърватски #1 #2
Шведски
More Than This #2Английски
Up all night
Италиански
Румънски
Сръбски
Унгарски
Na na naАнглийскиАзербайджански
Босненски
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Never EnoughАнглийски
Made In The A.M. (2015)
Арабски
Гръцки
Индонезийски
Испански
Италиански
Персийски
Сръбски
Турски
Унгарски
Night ChangesАнглийски
FOUR
Грузински
Гръцки
Датски
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Персийски
Сръбски #1 #2 #3
Турски #1 #2
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
No ControlАнглийски
Four
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Шведски
Nobody comparesАнглийски
Take Me Home
Азербайджански
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски #1 #2
Френски
Хърватски
OliviaАнглийски
Made In The A.M
Арабски
Гръцки #1 #2
Иврит
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хинди
Хърватски
Once In A LifetimeАнглийски
Four
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Сръбски #1 #2
Турски #1 #2
Унгарски
Френски
Хърватски #1 #2
One ThingАнглийски
Up All Night (2011)
Албански
Бирмански
Босненски #1 #2
Български
Гръцки
Испански
Италиански
Китайски
Литовски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски #1 #2 #3
Турски #1 #2 #3
Уелски
Унгарски #1 #2 #3
Френски
Хърватски #1 #2
Шведски
Японски
One way or another (Teenage kicks)АнглийскиАзербайджански #1 #2
Български
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски #1 #2 #3
Френски #1 #2
Хърватски #1 #2
Over AgainАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Китайски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Есперанто
PerfectАнглийски
Made in the A.M. (2015)
Азербайджански
Арабски
Бенгалски
Виетнамски
Гръцки #1 #2
Датски
Иврит
Индонезийски
Испански #1 #2 #3
Италиански
Китайски
Корейски
Литовски
Немски #1 #2
Норвежки
Персийски
Португалски
Румънски #1 #2 #3
Руски #1 #2
Сръбски
Тайландски
Турски #1 #2 #3 #4
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски #1 #2
Хинди
Холандски
Хърватски
Шведски
Варайски
Ready To RunАнглийски
Four (2014)
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски #1 #2
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски #1 #2
Хърватски
Right NowАнглийски
Midnight Memories (2013)
Азербайджански
Български
Грузински
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Полски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Rock MeАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски #1 #2
Руски
Сръбски #1 #2
Турски
Унгарски #1 #2 #3
Френски #1 #2
Холандски #1 #2
Хърватски
Кабилски
American Sign Language
Same MistakesАнглийски
Up All Night
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
Шведски
Save You TonightАнглийски
Up All Night
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски #1 #2
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
She's not afraidАнглийски
Take me home
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Something GreatАнглийски
Midnight Memories
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
SpacesАнглийски
FOUR
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Румънски #1 #2
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Френски
Хърватски
Stand UpАнглийски
Up All Night (Yearbook Edition)
Гръцки
Испански
Италиански
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
Японски
Steal My GirlАнглийски
Four (2014)
Гръцки
Датски
Испански #1 #2
Италиански #1 #2
Немски #1 #2
Персийски
Португалски
Румънски #1 #2 #3
Сръбски #1 #2 #3 #4
Турски #1 #2 #3
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски #1 #2 #3
Холандски
Хърватски
Хинди
Still The OneАнглийски
Take Me Home (2012)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски #1 #2
Френски
Хърватски
Stockholm SyndromeАнглийски
Four (2014)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Румънски #1 #2
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Stole My HeartАнглийски
Up All Night
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Story of My LifeАнглийски
Midnight Memories
Азербайджански
Арабски
Бенгалски
Босненски
Гръцки #1 #2
Индонезийски
Испански #1 #2 #3
Италиански
Китайски
Малайски
Немски
Непали
Норвежки
Персийски
Португалски
Румънски #1 #2
Руски
Словашки
Сръбски #1 #2
Тонгански
Турски
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски #1 #2
Хинди
Хърватски #1 #2
Шведски
American Sign Language
Filipino/Tagalog
Албански
StrongАнглийски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски #1 #2
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски #1 #2
Хърватски
Summer loveАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Испански #1 #2
Италиански #1 #2
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски
Хърватски #1 #2
TakenАнглийски
Up All Night
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски #1 #2
Румънски #1 #2
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Teenage Dirtbag (Wheatus cover)АнглийскиГръцки
Италиански
Немски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
Tell Me A LieАнглийски
Up All Night
Босненски
Гръцки
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
temporary fixАнглийски
made in the A.M
Арабски
Гръцки #1 #2
Иврит
Индонезийски
Испански #1 #2
Италиански #1 #2
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Хърватски
They Don't Know About UsАнглийски
Take Me Home
Арабски
Бирмански
Гръцки
Испански
Италиански
Македонски
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски #1 #2
Словенски
Сръбски #1 #2
Турски
Унгарски #1 #2
Финландски
Френски #1 #2
Хърватски #1 #2
American Sign Language
Through The DarkАнглийски
Midnight Memories
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Ромски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
TornАнглийскиГръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Хърватски
Truly, Madly, DeeplyАнглийски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
Босненски
Гръцки
Испански #1 #2
Италиански #1 #2
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски #1 #2 #3
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Up All NightАнглийски
Up All Night
Босненски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Vas Happenin' BoysАнглийски
The X Factor (2010)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Сръбски #1 #2 #3
Унгарски
Френски
Хърватски
Walking In the WindАнглийски
Made In The A.M
Арабски
Гръцки
Индонезийски
Испански
Италиански
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Холандски
Хърватски
What A FeelingАнглийски
Made in the A.M. (2015)
Арабски
Гръцки
Индонезийски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски #1 #2
Турски
Унгарски
Финландски
Хърватски
What Makes You BeautifulАнглийски
Up All Night (2011)
Азербайджански
Албански
Арабски
Бирмански
Босненски
Виетнамски
Гръцки #1 #2
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Словашки #1 #2
Сръбски
Турски #1 #2
Украински
Унгарски #1 #2 #3
Финландски
Френски #1 #2
Хърватски
Шведски
Where do broken hearts go?Английски
Four
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски #1 #2
Румънски
Сръбски
Турски #1 #2
Унгарски
Финландски
Френски #1 #2
Хърватски #1 #2
Why Don't We Go ThereАнглийски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Испански #1 #2
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
WolvesАнглийски
Made In The A.M
Арабски
Индонезийски
Испански
Италиански
Персийски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
You And IАнглийски
Midnight Memories
Азербайджански
Босненски
Гръцки #1 #2
Индонезийски
Испански #1 #2 #3 #4
Италиански #1 #2
Кюрдски (Сорани)
Немски
Португалски #1 #2
Румънски #1 #2 #3
Руски #1 #2
Сръбски #1 #2 #3
Турски #1 #2 #3
Унгарски
Френски #1 #2 #3
Френски (Хаитянски креолски)
Холандски
Хърватски #1 #2 #3
American Sign Language
One Direction - текстове на песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
Bart Baker - Best Song Ever ParodyАнглийскиГръцки
Италиански
Bart Baker - Live While We're Young ParodyАнглийскиИталиански
Bart Baker - What Makes You Beautiful ParodyАнглийски
Greatest Hits 2013
Италиански
Коментари