One Direction

635882834484812773-GTY-500853776.jpg
Текстове на песниПреводиЗаявки
18Английски
FOUR
Български
Гръцки
Датски
Индонезийски
Испански
Испански
Италиански
Литовски
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Холандски
Хърватски
Латвийски
A.MАнглийски
Made In The A.M
Гръцки
Испански
Италиански
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Хърватски
Act My AgeАнглийски
Four
Български
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
AliveАнглийски
Midnight Memories (2013)
Арабски
Български
Гръцки
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
All you need is loveАнглийски
Take Me Home
Азербайджански
Български
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Френски
Хърватски
Another WorldАнглийски
Up All Night (2011)
Арабски
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Литовски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Френски
Хърватски
Back For YouАнглийски
Take Me Home
Арабски
Бирмански
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Best Song EverАнглийски
Midnight Memories (2013)
Арабски
Босненски
Гръцки
Датски
Индонезийски
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Словашки
Сръбски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
Хърватски
Гренландски
Better Than WordsАнглийски
Midnight Memories (2013)
Босненски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
C'mon C'monАнглийски
Take me home
Гръцки
Датски
Индонезийски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
Хърватски
Carpool KaraokeАнглийски
One Direction
Change My MindАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
change your ticketАнглийски
four
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Италиански
Немски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Chasing CarsАнглийскиАзербайджански
Гръцки
Датски
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
CloudsАнглийски
FOUR
Гръцки
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
DianaАнглийски
Midnight Memories
Босненски
Гръцки
Датски
Испански
Испански
Италиански
Италиански
Немски
Португалски
Португалски
Румънски
Румънски
Руски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Does He KnowАнглийски
Midnight Memories (2013)
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Датски
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Don't Forget Where You BelongАнглийски
Midnight Memories
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Don't Let Me GoАнглийскиАзербайджански
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Drag Me DownАнглийски
Made In The A.M.
Гръцки
Гръцки
Датски
Испански
Испански
Италиански
Немски
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Сръбски
Транслитерация
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Шведски
Хинди
Drag Me Down [Big Payno x AFTERHRS Remix]Английски
Perfect _ EP
Италиански
Унгарски
DreamingАнглийскиГръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
End Of The DayАнглийски
Made In The A.M. (2015)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
Everything About YouАнглийски
Up All Night
Бирмански
Босненски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
FireproofАнглийски
Four
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Fool's goldАнглийски
FOUR
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
Forever YoungАнглийски
Up All Night (2011)
Босненски
Български
Гръцки
Датски
Испански
Испански
Италиански
Казашки
Китайски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Хърватски
FourFiveSecondsАнглийскиСръбски
Унгарски
Girl AlmightyАнглийски
FOUR
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Gotta Be YouАнглийски
Up All Night (2011)
Арабски
Босненски
Български
Гръцки
Датски
Иврит
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Half A HeartАнглийски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Немски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Старогръцки
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
American Sign Language
HappilyАнглийски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Руски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Heart AttackАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Hey AngelАнглийски
Made In The A.M (2015)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
HistoryАнглийски
Made In The A.M (2015)
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Норвежки
Португалски
Португалски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
HomeАнглийски
EP
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
I Should Have Kissed YouАнглийски
Up All Night
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
I WantАнглийски
Up All Night
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
I Want to Write You a SongАнглийски
Made In The A.M (2015)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Немски
Португалски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
Хърватски
I WishАнглийски
Up All Night
Азербайджански
Гръцки
Датски
Испански
Испански
Италиански
Кюрдски (Сорани)
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Френски
Хърватски
I Would Английски
Take Me Home (2012)
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
If I could flyАнглийски
Made in the A.M.
Гръцки
Испански
Испански
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
IllusionАнглийскиБългарски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
InfinityАнглийски
Made In The A.M.
Гръцки
Испански
Испански
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Хърватски
IrresistibleАнглийски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
Гръцки
Датски
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Хърватски
Хърватски
Just Can't Let Her GoАнглийски
Midnight Memories
Босненски
Гръцки
Италиански
Немски
Португалски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Kiss YouАнглийски
Take Me Home (2012)
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Датски
Индонезийски
Испански
Италиански
Каталонски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Френски
Холандски
Хърватски
Хърватски
Шведски
Last First KissАнглийски
Take Me Home
Бирмански
Гръцки
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Китайски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Little Black DressАнглийски
Midnight Memories (2013)
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Little ThingsАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Гръцки
Датски
Индонезийски
Испански
Испански
Испански
Испански
Италиански
Македонски
Малайски
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Руски
Руски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Филипински
Финландски
Френски
Френски
Френски
Хърватски
Хърватски
Шведски
American Sign Language
Little White LiesАнглийски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Live While We're YoungАнглийски
Take me home
Босненски
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Хърватски
Шведски
Long Way DownАнглийски
Made In The A.M (2015)
Гръцки
Испански
Италиански
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
Love You GoodbyeАнглийски
Made In The A.M. (2015)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Румънски
Loved You FirstАнглийски
Take Me Home Deluxe Yearbook (2012)
Гръцки
Датски
Индонезийски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
MagicАнглийски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
Гръцки
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Транслитерация
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Maths АнглийскиАзербайджански
Босненски
Виетнамски
Гръцки
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Midnight MemoriesАнглийски
Midnight Memories (2013)
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
MomentsАнглийски
Up All Night (Yearbook Edition)
Арабски
Босненски
Гръцки
Гръцки
Датски
Испански
Испански
Италиански
Китайски
Немски
Персийски
Румънски
Румънски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
More Than ThisАнглийски
Up All Night
Бенгалски
Босненски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хинди
Хърватски
Хърватски
Шведски
More Than This #2Английски
Up all night
Италиански
Румънски
Сръбски
Унгарски
Na na naАнглийскиАзербайджански
Босненски
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Never EnoughАнглийски
Made In The A.M. (2015)
Гръцки
Испански
Италиански
Сръбски
Турски
Унгарски
Night ChangesАнглийски
FOUR
Грузински
Гръцки
Датски
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
No ControlАнглийски
Four
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Шведски
Nobody comparesАнглийски
Take Me Home
Азербайджански
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
OliviaАнглийски
Made In The A.M
Гръцки
Испански
Италиански
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Once In A LifetimeАнглийски
Four
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Хърватски
One ThingАнглийски
Up All Night (2011)
Албански
Бирмански
Босненски
Босненски
Български
Гръцки
Испански
Италиански
Китайски
Литовски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Уелски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Хърватски
Шведски
Японски
One way or another (Teenage kicks)АнглийскиАзербайджански
Азербайджански
Български
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Хърватски
Over AgainАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Китайски
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Есперанто
PerfectАнглийски
Made in the A.M. (2015)
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Норвежки
Португалски
Румънски
Румънски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Хърватски
Шведски
Варайски
Хинди
Ready To RunАнглийски
Four (2014)
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Холандски
Холандски
Хърватски
Right NowАнглийски
Midnight Memories (2013)
Азербайджански
Български
Грузински
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Полски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Френски
Хърватски
Rock MeАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Руски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Френски
Френски
Холандски
Холандски
Хърватски
Кабилски
American Sign Language
Same MistakesАнглийски
Up All Night
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Холандски
Хърватски
Шведски
Save You TonightАнглийски
Up All Night
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Румънски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
She's not afraidАнглийски
Take me home
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Something GreatАнглийски
Midnight Memories
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
SpacesАнглийски
FOUR
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Stand UpАнглийски
Up All Night (Yearbook Edition)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
Японски
Steal My GirlАнглийски
Four (2014)
Гръцки
Датски
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Румънски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Френски
Холандски
Хърватски
Хинди
Still The OneАнглийски
Take Me Home (2012)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Френски
Хърватски
Stockholm SyndromeАнглийски
FOUR
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Stole My HeartАнглийски
Up All Night
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Story of My LifeАнглийски
Midnight Memories
Арабски
Босненски
Гръцки
Гръцки
Испански
Испански
Испански
Италиански
Немски
Норвежки
Персийски
Португалски
Румънски
Словашки
Сръбски
Сръбски
Тонгански
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хинди
Хърватски
Хърватски
Шведски
American Sign Language
StrongАнглийски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Немски
Персийски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Френски
Хърватски
Summer loveАнглийски
Take Me Home
Гръцки
Испански
Италиански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Хърватски
TakenАнглийски
Up All Night
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Португалски
Румънски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
Teenage Dirtbag (Wheatus cover)АнглийскиГръцки
Италиански
Немски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
Tell Me A LieАнглийски
Up All Night
Босненски
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Шведски
temporary fixАнглийски
made in the A.M
Гръцки
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Италиански
Немски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Хърватски
They Don't Know About UsАнглийски
Take Me Home
Бирмански
Гръцки
Испански
Италиански
Македонски
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Румънски
Словенски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Хърватски
American Sign Language
Through The DarkАнглийски
Midnight Memories
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Ромски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
TornАнглийскиГръцки
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Румънски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Хърватски
Truly, Madly, DeeplyАнглийски
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
Босненски
Гръцки
Испански
Италиански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Румънски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Хърватски
Up All NightАнглийски
Up All Night
Босненски
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Vas Happenin' BoysАнглийски
The X Factor (2010)
Гръцки
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
Walking In the WindАнглийски
Made In The A.M
Гръцки
Испански
Италиански
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
What A FeelingАнглийски
Made in the A.M. (2015)
Гръцки
Испански
Италиански
Немски
Сръбски
Сръбски
Турски
Унгарски
Финландски
Хърватски
What Makes You Beautiful Английски
Up All Night (2011)
Азербайджански
Албански
Арабски
Бирмански
Босненски
Виетнамски
Гръцки
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Персийски
Полски
Португалски
Румънски
Словашки
Словашки
Сръбски
Турски
Турски
Украински
Унгарски
Унгарски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Шведски
Where do broken hearts go?Английски
Four
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Немски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Финландски
Френски
Френски
Хърватски
Хърватски
Why Don't We Go ThereАнглийски
Midnight Memories (2013)
Гръцки
Испански
Испански
Италиански
Немски
Португалски
Румънски
Сръбски
Турски
Унгарски
Френски
Хърватски
WolvesАнглийски
Made In The A.M
Испански
Италиански
Сръбски
Турски
Унгарски
Хърватски
You And IАнглийски
Midnight Memories
Азербайджански
Босненски
Гръцки
Гръцки
Индонезийски
Испански
Испански
Испански
Италиански
Кюрдски (Сорани)
Немски
Португалски
Португалски
Румънски
Румънски
Руски
Руски
Сръбски
Сръбски
Сръбски
Турски
Турски
Унгарски
Френски
Френски
Френски (Хаитянски креолски)
Холандски
Хърватски
Хърватски
Хърватски
American Sign Language
One Direction - текстове на песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
Bart Baker - Best Song Ever ParodyАнглийскиИталиански
Bart Baker - Live While We're Young ParodyАнглийскиИталиански
Bart Baker - What Makes You Beautiful ParodyАнглийски
Greatest Hits 2013
Италиански
Турски
Коментари
Miley_Lovato     Юли 14th, 2012

More than this twice

lyricsgirl10     Август 23rd, 2012

taken love !

Miley_Lovato     Август 23rd, 2012

tnx

got2lovya     Септември 18th, 2012

LOS AMO

raymond.roth.581     Октомври 9th, 2014

One direction is wonderful

Future Dr. Juanita     Април 2nd, 2015

Please remove the original name and put another picture... without Zayn.