فرصتی برای تمرکز (A Place For My Head)

Английски

A Place For My Head

I watch how the moon sits in the sky in the dark night
Shining with the light from the sun
The sun doesn't give light to the moon assuming
The moon’s going to owe it one
It makes me think of how you act to me
You do favors and then rapidly
You just turn around and start asking me
about things that you want back from me
 
[Chorus (x2):]
I’m sick of the tension, sick of the hunger
Sick of you acting like I owe you this
Find another place, to feed your greed -
While I find a place to rest
 
I want to be in another place
I hate when you say you don’t understand
(You’ll see it's not meant to be)
I want to be in the energy, not with the enemy
A place for my head
Maybe someday I’ll be just like you
and step on people like you do and
Run away the people I thought I knew
I remember back then who you were
You used to be calm, used to be strong
Used to be generous but you should’ve known
That you’d wear out your welcome
now you see how quiet it is, all alone
 
[Chorus (x2)]
 
[8x]
Go away
You try to take the best of me
 
I want to be in another place
I hate when you say you don't understand
(You'll see it's not meant to be)
I want to be in the energy, not with the enemy
A place for my head
 
Shut up....what!
 
[Chorus (x2)]
 
Пуснато от Miley_Lovato в Втр, 13/12/2011 - 19:49
Align paragraphs
превод на Персийски

فرصتی برای تمرکز

ماه رو تماشا میکنم که توی آسمون تاریک شب نشسته
با نوری که از خورشید گرفته میدرخشه
خورشید نورش رو با تصور طلبکار بودن از
ماه به اون نمیده
این باعث میشه به طرز برخوردی که با من داری فکر کنم
در حق من لطف میکنی و بلافاصله
برمیگیردی و شروع به درخواست میکنی
و بدهی های من رو به رخم میشکی
 
قسمت همخوانیX2
حالم از تنش بهم میخوره,حالم از حرص و طمع به هم میخوره
حالم از تو به هم میخوره چون طوری رفتار میکنی که انگار بهت مدیونم
برای ارضای طمعت یه جای دیگه رو پیدا کن
وقتی که من جایی برای استراحت پیدا میکنم
 
میخوام یه جای دیگه باشم
متنفرم از اینکه میگی نمیفهمی
(به زودی میبینی که برنامه چیز دیگه ای بوده)
میخوام پر از نیرو باشم,نه همراه دشمن
فرصتی برای تمرکز
شاید یه روز منم مثل تو بشم
و مردم رو زیر پام له کنم,همونطور که تو این کار رو میکنی
شاید از مردمی که فکر میکردم میشناسم فرار کنم
دوباره به یاد میارم که تو کی بودی؟
قبلا (برخلاف حالا)آروم بودی,قوی بودی
سخاوتمند بودی اما باید میدونستی
که تو رفتار خوبت رو تبدیل به کلیشه کردی
حالا میبینی که تنهایی چطوره
 
قسمت همخوانیX2
 
X8
گم شو
تو سعی میکنی بهترین دارایی من رو ازم بگیری
 
میخوام یه جای دیگه باشم
متنفرم از اینکه میگی نمیفهمی
(خواهی دید که برای این ساخته نشده)
میخوام پر از نیرو باشم,نه همراه دشمن
فرصتی برای تمرکز
 
خفه...شو...چی!؟
 
قسمت همخوانیX2
 
Пуснато от minuch в Пет, 06/04/2012 - 11:48
Idioms from "A Place For My Head"
Коментари