فرصتی برای تمرکز (A Place For My Head)

превод на Персийски

فرصتی برای تمرکز

ماه رو تماشا میکنم که توی آسمون تاریک شب نشسته
با نوری که از خورشید گرفته میدرخشه
خورشید نورش رو با تصور طلبکار بودن از
ماه به اون نمیده
این باعث میشه به طرز برخوردی که با من داری فکر کنم
در حق من لطف میکنی و بلافاصله
برمیگیردی و شروع به درخواست میکنی
و بدهی های من رو به رخم میشکی
 
قسمت همخوانیX2
حالم از تنش بهم میخوره,حالم از حرص و طمع به هم میخوره
حالم از تو به هم میخوره چون طوری رفتار میکنی که انگار بهت مدیونم
برای ارضای طمعت یه جای دیگه رو پیدا کن
وقتی که من جایی برای استراحت پیدا میکنم
 
میخوام یه جای دیگه باشم
متنفرم از اینکه میگی نمیفهمی
(به زودی میبینی که برنامه چیز دیگه ای بوده)
میخوام پر از نیرو باشم,نه همراه دشمن
فرصتی برای تمرکز
شاید یه روز منم مثل تو بشم
و مردم رو زیر پام له کنم,همونطور که تو این کار رو میکنی
شاید از مردمی که فکر میکردم میشناسم فرار کنم
دوباره به یاد میارم که تو کی بودی؟
قبلا (برخلاف حالا)آروم بودی,قوی بودی
سخاوتمند بودی اما باید میدونستی
که تو رفتار خوبت رو تبدیل به کلیشه کردی
حالا میبینی که تنهایی چطوره
 
قسمت همخوانیX2
 
X8
گم شو
تو سعی میکنی بهترین دارایی من رو ازم بگیری
 
میخوام یه جای دیگه باشم
متنفرم از اینکه میگی نمیفهمی
(خواهی دید که برای این ساخته نشده)
میخوام پر از نیرو باشم,نه همراه دشمن
فرصتی برای تمرکز
 
خفه...شو...چی!؟
 
قسمت همخوانیX2
 
Пуснато от minuch в Пет, 06/04/2012 - 11:48
получил/а 4 благодарности
ПотребителПреди
tina_alfideh4 години 36 седмици
Гости са благодарили 3 пъти
Английски

A Place For My Head

I watch how the moon sits in the sky in the dark night
Shining with the light from the sun
The sun doesn't give light to the moon assuming
 

още...

Идиоми от песента "A Place For My Head"
ПотребителПуснато преди
tina_alfideh4 години 36 седмици
4
Коментари