Текстове на песни на Rainie Yang

Текстове на песниПреводиЗаявки
Ai Yo 愛唷Китайски
年輪說 (Traces of Time in Love)
Английски
Àimèi (暧昧)КитайскиАнглийски
Гръцки
Транслитерация
Турски
Френски
Японски
Bèi Zì Jǐ Bǎng Jià (被自己绑架)КитайскиАнглийски #1 #2
Dài Wǒ Zǒu (帶我走)КитайскиАнглийски
Гръцки
Руски
Транслитерация
DianShui(點水)КитайскиАнглийски
Lang Lai Le (狼来了)Китайски
Ren Yi Men (任意門)
Английски
Leng Zhan (冷戰)КитайскиРуски
Английски
Lixiang Qingren (理想情人)КитайскиАнглийски #1 #2 #3
Гръцки
Транслитерация
Френски
Pa (怕)КитайскиАнглийски
Транслитерация
Que Yang (缺氧)Китайски
Ren Yi Men (任意門)
Английски
Транслитерация
Tao Fan Nao (太煩惱)КитайскиРуски
Английски
Women Dou Sha (我们都傻)КитайскиАнглийски
Гръцки
Xiang Shui de Lian Ren O 想睡的戀人噢КитайскиАнглийски
Yangwang (仰望)Китайски
仰望 (Yǎngwàng) (Longing For)
Английски
在你怀里的微笑 (Zài Nǐ Huái Lǐ De Wēi Xiào)КитайскиАнглийски
天使之翼(tiānshǐzhīyì)Китайски
天使之翼
Английски
失眠的睡美人 (Shī Mián De Shuì Měi Rén)КитайскиАнглийски
想幸福的人(xiǎngxìngfúderén)Китайски
想幸福的人
Английски
現代之形象 (xiàn dài zhī xíng xiàng)Китайски
Nián lún shuō - Traces of Time In Love 年輪說
Английски
转弯 (Zhuan Wan)КитайскиАнглийски
Руски
遇上愛КитайскиАнглийски
雨爱Китайски
Rainy & Love...? 雨爱
Английски
Коментари