Текстове на песни на Rainie Yang

Текстове на песниПреводиЗаявки
Ai Mei (曖昧)Китайски
My Intuition
Ai Yo (愛唷)Китайски
年輪說 (Traces of Time in Love)
Английски
Транслитерация
Cha Yi Ge Yong Bao (差一个拥抱)Китайски
A Tale of Two Rainie (雙丞戲)
Color of Love (愛情的顏色)Китайски
My Intuition
DianShu i(點水)Китайски
A Tale of Two Rainie (雙丞戲)
Английски
Транслитерация
Dong De Zi Ji (懂得自己)Китайски
A Tale of Two Rainie (雙丞戲)
Gua Shi De Qing Chun (掛失的青春)Китайски
A Tale of Two Rainie (雙丞戲)
Habit (習慣)Китайски
My Intuition
Ideal Lover (理想情人)Китайски
My Intuition
Английски #1 #2 #3
Гръцки
Транслитерация
Френски
Just Wanna Love You (只想愛你)Китайски
My Intuition
Leng Zhan (冷戰)КитайскиАнглийски
Руски
Транслитерация
Next Time Smiling (下一次微笑)Китайски
My Intuition
Not Seeing You (不見)Китайски
My Intuition
Obedient or Not (乖不乖)Китайски
My Intuition
Pa (怕)Китайски
A Tale of Two Rainie (雙丞戲)
Английски
Транслитерация
Qi Shi Wo Men Zhi De Xing Fu (其實我們值得幸福)Китайски
A Tale of Two Rainie (雙丞戲)
Que Yang (缺氧)Китайски
Ren Yi Men (任意門)
Английски
Транслитерация
Shi Yi De Jin Yu (失憶的金魚)Китайски
A Tale of Two Rainie (雙丞戲)
Single Eyelid (單眼皮)Китайски
My Intuition
Tao Fan Nao (太煩惱)КитайскиАнглийски
Руски
Транслитерация
True BlueКитайски
My Intuition
Wo Xiang Ai (我想愛)Китайски
A Tale of Two Rainie (雙丞戲)
Women Dou Sha (我们都傻)КитайскиАнглийски
Гръцки
Транслитерация
Xi Ju Shou Chang (喜劇收場)Китайски
A Tale of Two Rainie (雙丞戲)
Xia Ge Zhuan Wan Shi Ni Ma (下個轉彎是你嗎)Китайски
A Tale of Two Rainie (雙丞戲)
Xiang Shui de Lian Ren O (想睡的戀人噢)КитайскиАнглийски
Транслитерация
Yangwang (仰望)Китайски
仰望 (Yǎngwàng) (Longing For)
Английски
在你怀里的微笑 (zài nǐ huái lǐ de wēi xiào)КитайскиАнглийски
天使之翼(tiānshǐzhīyì)Китайски
天使之翼
Английски
失眠的睡美人 (shī mián de shuì měi rén)КитайскиАнглийски
帶我走 (dài wǒ zǒu)КитайскиАнглийски
Гръцки
Руски
Транслитерация
想幸福的人(xiǎngxìngfúderén)Китайски
想幸福的人
Английски
暧昧 (ài mèi)КитайскиАнглийски
Гръцки
Транслитерация
Турски
Френски
Японски
狼来了 (làng lái le)Китайски
任意門
Английски
Транслитерация
現代之形象 (xiàn dài zhī xíng xiàng)Китайски
Traces of Time in Love 年輪說
Английски
被自己绑架 (bèi zì jǐ bǎng jià)КитайскиАнглийски #1 #2
Транслитерация
转弯 (Zhuan Wan)КитайскиАнглийски
Руски
遇上愛КитайскиАнглийски
雨爱Китайски
Rainy & Love...? 雨爱
Английски
Коментари