Roll with us (Rulla med Oss)

  • Изпълнител: Petter (Petter Alexis Askergren)
  • Гостуващ изпълнител: Timbuktu, PeeWee, Eye N I
  • Песен: Rulla med Oss
Шведски

Rulla med Oss

[Eye-N-I]
A-AY.. A-AY.. A-AY AY UH!!
A-AY AY!! Eye-N-I! UH!
Med mig i kväll... Petter!
PeeWee! Sist men inte minst.. Timbuk!
Jason utan masker! (Yo ayyo..)
Timbuk! Det e dags att visa dom!!
 
[Timbuk2]
Yo det e Timbuk, teflon-mantlad, guldkantad
Fulltankad, konkurrens om guld bankad
Från smygehuk till riksgränsen,
riket runt i tjänsten!
 
E mick-kämpen, hip hop-extremisten som tar risken
Tar priset, har flytet, tar bytet
Men citerad, Se&Hör exponerad
Hänt I Veckan med Petter smäller ettan
 
Slut på erat barnsliga snack och allt bullshit
Mitt skit rullar på som Stig H Johansons sulki
Talangen e multi, så fortsätt å hata
Jag lutar mig tillbaka och tjänar på å rata
 
Hoppar in i en S-klass,
och flyger SAS, business klass
Till Tyskland och skriker Was Was Was
Rap e en sjukdom som inte går och bota
Nu låser vi Europa och smittar allihopa!
 
[Eye-N-I] x2
Så är du redo att rulla med oss?
Kolla in oss! Checka ut oss!
Lyssna på oss! (Uh-oh)
E du redo att tjaffsa med oss!?
In i ringen och lattja med oss,
käfta med oss!! (UH!)
- PEEWEE!!
 
[PeeWee]
Den här går ut med fett
med feta props och galna creds
till alla mina headz som kämpar,
flintis eller dreads
 
Tjocka eller smala, skitsamma, vi har talat
'99, vaddå?
- Då svenska MC's klev ur dvalan
 
Petter vann galan, plocka pokalen höjde fanan,
plöjde banan, tog en klunk
och dela med sig hela pavan
Och folk gav han kardan,
respekten han förtjäna
 
Men fuck it mannen!
Nu finns det fler pengar å tjäna
 
Jag nickar, kickar för dom stående fansen
Sätter giget i kaos,
rockar fett som Marilyn Manson
Så va e felet, jag vet det finns många i ledet
som blir knäckta av att se äkta MC's uppe i spelet
 
Ni kan kalla oss jiggy, men, ay,
vakta din tunga
Gamla som unga,
Natural Bond går i klunga (Natural Booooond!)
 
Dags å punga,
betala det ni tog för givet
Putsa av micken, plugga ur,
ta av den ifrån stativet
 
[Eye-N-I] x2
Så är du redo att rulla med oss?
Kolla in oss! Checka ut oss!
Lyssna på oss! (Uh-oh)
E du redo att tjaffsa med oss!?
In i ringen och lattja med oss,
käfta med oss!! (UH!)
- PEEWEE!!
 
[Petter]
Jag dyker djupare än Costau,
ner i +Det Stora Blå+
Vi är få som kan få,
hip hop-kukar att stå
 
För varje rond jag går,
för varje gång jag får
Micken i min hand ser jag till att jag slår (Blam!)
 
Och intar min sits, man,
jag bombar som en blitz
När jag öppnar dig totalt
som en expo-brud i Slitz
 
eller Fibban,
jag läggar ribban på toppen
Som hockeyfrillan (=Sjöberg)
- häng i hela kroppen
 
Abstrakt stil, festa,
bil en hip hop fossil. projektil
Petter och Sleepy i samma bil,
en bärsärkar kelt
 
Mikrofon-ångvält, på ditt fällt
Ser till att du får det jävligt taskigt ställt
Förstörd på alla sätt,
analt får du det tätt
 
Snubbar pippar dig för du rimmar aldrig fett
eller rätt, det gäller vett, för realistiskt sett
Mannen, skjuta den mot mig,
är lika med en rysk roulette
 
[Eye-N-I] x2
Så är du redo att rulla med oss?
Kolla in oss! Checka ut oss! Lyssna på oss! (Uh-oh)
E du redo att tjaffsa med oss!?
In i ringen och lattja med oss, käffta med oss!! (UH!)
- SOM JAG TRODDE!
 
Пуснато от petteri_t в Срд, 08/02/2012 - 04:19
Align paragraphs
превод на Английски

Roll with us

[Eye-N-I]
A-AY.. A-AY.. A-AY AY UH!!
A-AY AY!! Eye-N-I! UH!
With me tonight... Petter!
PeeWee! Last but not least.. Timbuk!
Jason withou masks! (Yo ayyo..)
Timbuk! It time to show them!
 
[Timbuk2]
Yo it's Timbuk, teflon-sheated, gold lined
Fully loaded, the competition for gold beaten
From Smygehuk to Riksgränsen,
around the kingdom in service!
 
I am the mic fighter, the hip hop extremist that take the risk
Take the prize, have the flow, take the loot
But cited, paparazzi exposed
In gossip magazines with Petter, beats all
 
All your childish yap and all bullshit is finished
My shit rolls on like on a trotting horse's sulky
The talent is multi, so keep on hating
I can lean back and earn money on dizzing
 
Jump in to a S-class,
and fly with SAS, buissiness class
To Germany and screams Was Was Was (What What What)
Rap is a decease that you can't cure
Let's look down Europe and contaminate everyone!
 
[Eye-N-I] x2
So are you ready to roll with us?
Look at us! Check us out!
Listen to us! (Uh-oh)
Are you ready to mess with us?
Step in to the ring and play around with us, talk back to us!! (UH)
- PEEWEE!
 
[PeeWee]
This goes out with fat
with fat props and crazy creds
to all my headz that's fighting,
baldy or dreads
 
Thick or thin, doesn't matter, we have spoken
'99 what?
- When the Swedish MC's rose from the coma
 
Petter won the gala, picked up the trophy raised the banner,
plowed the track, took a gulp
and shared the whole bottle
And people gave him high five's,
the respect he deserves
 
But fuck it, man!
Now there's more money to be made
 
I head, kick for the standing fans
Turns the gig into chaos,
rocking hard like Marilyn Manson
So what's the problem, I know that there is many in line
that is crushed by seeing realy MC's up in their game
 
You can call us jiggy, but, ay,
watch your tounge
both ols as well as young,
Natural Bond walks in the crowd (Natural Boooooond)
 
Time to pay up,
pay what you took for granted
Polish the mic, unplugg,
take it down from the stand
 
[Eye-N-I] x2
So are you ready to roll with us?
Look at us! Check us out!
Listen to us! (Uh-oh)
Are you ready to mess with us?
Step in to the ring and play around with us, talk back to us!! (UH)
- PEEWEE!!
 
[Petter]
I dive deeper than Cousteau
down in the great blue
We are few that can make
hip hop-cocks stand
 
For every round i take
for every time i have
The mic in my hand, I make sure that I smash (Blam!)
 
And take my seat, man,
I bomb like a blitz
When I open you up
like a cover-chick in Playboy
 
or FHM
I put the rib at the top
like the mullet (=a Swedish highjumper)
- loose in the body
 
Anstract style, party
become a hip hop fossile, projectile
Petter and Sleepy in the same car,
a berzerking Celt
 
Mic-steamroller, in your field
Make sure you'll be fucking poor
Totally destroyed
analy you'll have it tight
 
Dudes fuck you because you never have awesome rhymes
and never right, when it comes to wit, 'cause realistically
Man, shooting at me
is like playing Russian roulette
 
[Eye-N-I] x2
So are you ready to roll with us?
Look at us! Check us out!
Listen to us! (Uh-oh)
Are you ready to mess with us?
Step in to the ring and play around with us, talk back to us!! (UH)
- AS I THOUGHT!
 
Пуснато от Xcid в Нед, 18/03/2012 - 20:52
Добавен превод, изпълнявайки заявка, направена от petteri_t
Коментари на автора:

The translation sounds a bit lame at places, the jargong isn't always translateable in a just way, but this is as litteral a translation as it gets.
I also changed most of the Swedish references to more internationally understandable ones.

Idioms from "Rulla med Oss"
Коментари