Текстове на песни на Sally Yeh

Текстове на песниПреводиЗаявки
Límíng bùyào lái (黎明不要来)Китайски
A Chinese Ghost Story (OST)
Английски
Shìfǒu (是否)КитайскиАнглийски
Френски
the killer themeАнглийски
sally yeh
秋来秋去КитайскиАнглийски
系我心弦Китайски
系我心弦 (1998)
Английски
Коментари