Dayana - Sdelka ili ne (Сделка или не) (превод на Английски)

Български

Sdelka ili ne (Сделка или не)

Не, няма сделка!
 
Сключихме сделка с едната лъжа.
Ти си със нея, аз си мълча.
Отличителна черта лоша,
ти дали забеляза?
Влизам и под твоята кожа.
И сега какво?
 
Няма сделка!
Не, няма сделка да си с двете.
Вродено ми е да те искам.
И нямам смелост да избирам друг вместо теб.
Не, няма сделка да си с двете
Ти наречи ме егоистка.
Ще си за мене. Сделка или не?
 
Знам, че по навик влече те жена,
можеща да те държи на ръба.
Отличителна черта, лоша,
само как те привлича.
Влизам и под твоята кожа.
Вече сме едно!
 
Няма сделка!
Не, няма сделка да си с двете.
Вродено ми е да те искам.
И нямам смелост да избирам друг вместо теб.
Не, няма сделка да си с двете
Ти наречи ме егоистка.
Ще си за мене. Сделка или не?
 
Пуснато от pinkprincess933 в Съб, 16/06/2012 - 14:19
Последно редактирано от CherryCrush на Втр, 05/01/2016 - 20:18
Подравни параграфите
превод на Английски

Deal or No Deal

No, no deal!
 
We made a deal with a lie.
You're with her, I remain silent.
Feature bad
if you noticed?
Login and under your skin.
And now what?
 
No deal!
No, not to deal with both.
Congenital me to want you.
And I have the courage to choose another place you.
No, not to deal with both
You call me selfish.
Will for me. Deal or not?
 
I know that they wont involve a woman
apt to keep you on edge.
Attribute bad
only how they attract.
Login and under your skin.
We are one!
 
No deal!
No, not to deal with both.
Congenital me to want you.
And I have the courage to choose another place you.
No, not to deal with both
You call me selfish.
Will for me. Deal or not?
 
Пуснато от Mariuta Mitrofan в Втр, 31/07/2012 - 14:26
Добавен превод, изпълнявайки заявка, направена от ciprian boros
Коментари на автора:

Google translate

Още преводи на "Sdelka ili ne (Сделка или не)"
АнглийскиMariuta Mitrofan
See also
Коментари