Pjesma za mamu (Song for mama )

Английски

Song for mama

You taught me everything
Everything you've given me
I'll always keep it inside
You're the driving force in my life, yeah

There isn't anything
Or anyone that I could be
And it just wouldn't feel right
If I didn't have you by my side

You were there for me to love and care for me
When skies were gray
Whenever I was down
You were always there to comfort me

And no one else can be
What you have been to me you will always be
You will always be the girl
In my life for all times

Mama, Mama you know I love you
Mama, Mama you're the queen of my heart
Your love is like tears from the stars
Mama I just want you to know lovin' you is like food to my soul
Yes it is, yes it is, oh, yes it is, yes it is, yes it is oh

You're always there for me
Have always been around for me even when I was bad
You showed me right from my wrong
Yes you did

And you took up for me
When everyone was downin' me

You always did understand
You gave me strength to go on

There was so many times
Looking back when I was so afraid
And then you come to me and say to me
I can face anything

And no one else can do
What you have done for me
You'll always be, you will always be
The girl in my life, ooh oh

Mama, Mama you know I love you
Mama, Mama you're the queen of my heart
Your love is like tears from the stars
Mama I just want you to know lovin' you is like food to my soul

Never gonna go a day without you
Fills me up just thinkin' about you
I'll never go a day
Without my mama

Mama, Mama you know I love you
Mama, Mama you're the queen of my heart
Your love is like tears from the stars
Mama I just want you to know lovin' you is like food to my soul

Lovin' you is like food to my soul, oh yeah
You are the food to my soul, yes you are

Пуснато от Sam25 в Пон, 18/04/2011 - 12:06
See video
 Опитай да подравниш превода
превод на Босненски

Pjesma za mamu

Učila si me svijemu
Sve što si mi dala
Uvjek ću čuvat u sebi
Ti si pokretačka sila mog života, da

Nema ničeg
Niti ikog ko bi mogao ja biti
I jednostavno to ne bi bilo to
Da te nisam imao kraj sebe

Bila si ti za mene da me voliš i da se Brineš o meni
Kada je nebo bilo sivo
Kada god bih bio utučen
Ti si uvjek bila tu da me utješiš

I niko drugi ne može bit
To što si meni bila uvjek ćeš bit (ostat)
Uvjek ćeš biti ta djevojka
U mom životu za sva vrijemena

Mama, mama ti znaš da te volim
Mama, mama ti si kraljica srca mog
Tvoja ljubav je poput suza zvijezda
Mama, samo želim da znaš da voljeti te je (kao) hrana* za moju dušu
Da, tako je, da tako je, oh (x2)

Uvjek si bila tu za mene
uvjek si bila kraj mene čak i kada sam bio loš
Ukazala si mi šta je dobro a šta loše
Da, jesi

Ti bi me obodrila i podigla gore
Kada bi svak spuštao (dolje)

Razumjela to uvjek jesi
Ulivala si mi snagu da nastavim dalje

Puno puta
Ja bih se trgnuo natrag kada bih bio preplašen
Onda bi ti prišla i rekla mi
Da se imam snage suočiti se sa bilo čim

I niko drugi ne može učinit
Ono što si ti učinila za mene
Uvjek ćeš bit, uvjek ćeš bit
Ta djevojka u mom životu, ooh oh

Mama, mama ti znaš da te volim
Mama, mama ti si kraljica srca mog
Tvoja ljubav je poput suza zvijezda
Mama, samo želim da znaš da voljeti te je (kao) hrana za moju dušu

Neće proć dan bez tebe
Samo razmišljanje o tebi me svog ispuni
Neću provest nijedan dan
Bez tebe mama

Mama, mama ti znaš da te volim
Mama, mama ti si kraljica srca mog
Tvoja ljubav je poput suza zvijezda
Mama, samo želim da znaš da voljeti te je (kao) hrana za moju dušu

Voljeti te je kao hrana za moju dušu, oh da
Ti si hrana za moju dušu, da, jesi

Пуснато от Гост в Съб, 12/11/2011 - 23:04
Коментари на автора:

* hrana za dušu - we say "ljek za dušu" ("a cure for my soul"), it has the same (or very similar) meaning

получил/а 1 благодарност
Гост е благодарил 1 път
Коментари