Το αστέρι σου (Your Star)

Английски

Your Star

I can't see your star.
I can't see your star.
Though I patiently waited, bedside,
For the death of today.
I can't see your star.
The mechanical lights of Lisbon frightened it away.

And I'm alone now,
Me and all I stood for.
We're wandering now.
All in parts and pieces, swim lonely,
Find your own way out.

I can't see your star.
I can't see your star.
How can the darkness feel so wrong?

And I'm alone now,
Me and all I stood for.
We're wandering now.
All in parts and pieces, swim lonely,
Find your own way out.

So far away.
It's growing colder without your love.
Why can't you feel me calling your name?
Can't break the silence,
It's breaking me.

All my fears turn to rage.

And I'm alone now, me
And all I stood for.
We're wandering now.
All in parts and pieces, swim lonely,
Find your own way out.

Now, I have nothing worth fighting for.
We're wandering now
All in parts and pieces, swim lonely,
Find your own way out

Пуснато от в Съб, 27/11/2010 - 07:29
See video
 Опитай да подравниш превода
превод на Гръцки

Το αστέρι σου

Δεν μπορώ να δω το αστέρι σου
Δεν μπορώ να δω το αστέρι σου
Παρ' όλο που περίμενα υπομονετικά, δίπλα στο κομοδίνο, για το θάνατο τον σημερινό.
Δεν μπορώ να δω το αστέρι σου
Τα μηχανικά φώτα της Λισσαβόνας το τρόμαξαν.

Και είμαι μοναχή μου τώρα
Εγώ και όλα όσα καρτερούσα
Περιπλανόμαστε τώρα
Όλα σε μέρη και κομμάτια, κολυμπούμε μοναχικά
Βρες τον τρόπο να βγεις έξω

Δεν μπορώ να δω το αστέρι σου
Δεν μπορώ να δω το αστέρι σου
Πως μπορεί το σκοτάδι να έχει τόσο άδικο;

Και είμαι μοναχή μου τώρα
Εγώ και όλα όσα καρτερούσα
Περιπλανόμαστε τώρα
Όλα σε μέρη και κομμάτια, κολυμπούμε μοναχικά
Βρες τον τρόπο να βγεις έξω

Τόσο μακρυά
Ψυχραίνει χωρίς την αγάπη σου
Γιατί δεν μπορείς να με νοιώσεις, να φωνάζω το όνομά σου;
Δεν μπορώ να σπάσω τη σιωπή,
Η σιωπή με σπάει

Όλοι μου οι φόβοι, μετατρέπονται σε οργή

Και είμαι μοναχή μου τώρα
Εγώ και όλα όσα καρτερούσα
Περιπλανόμαστε τώρα
Όλα σε μέρη και κομμάτια, κολυμπούμε μοναχικά
Βρες τον τρόπο να βγεις έξω

Τώρα, δεν έχω τίποτα καλό να υπερασπιστώ
Περιπλανόμαστε τώρα
Όλα σε μέρη και κομμάτια, κολυμπούμε μοναχικά
Βρες τον τρόπο να βγεις έξω

Пуснато от StavrosRaff в Срд, 18/04/2012 - 16:53
получил/а 2 благодарности
Гости са благодарили 2 пъти
Коментари