21 pistolí (21 Guns)

Englisch

21 Guns

Do you know what's worth fighting for,
When it's not worth dying for?
Does it take your breath away
And you feel yourself suffocating?
Does the pain weigh out the pride?
And you look for a place to hide?
Did someone break your heart inside?
You're in ruins
 
One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky,
You and I
 
When you're at the end of the road
And you lost all sense of control
And your thoughts have taken their toll
When your mind breaks the spirit of your soul
Your faith walks on broken glass
And the hangover doesn't pass
Nothing's ever built to last
You're in ruins.
 
One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky,
You and I
 
Did you try to live on your own
When you burned down the house and home?
Did you stand too close to the fire?
Like a liar looking for forgiveness from a stone
 
When it's time to live and let die
And you can't get another try
Something inside this heart has died
You're in ruins.
 
One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky
 
One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky,
You and I
 
Von Mauler am Mi, 24/11/2010 - 15:47 eingetragen
Zuletzt von crimson_antics am Di, 27/01/2015 - 19:05 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Tschechisch Übersetzung

21 pistolí

Víš za co má cenu bojovat
když nestojí za to zemřít?
Bere ti to dech
a dusíš se?
Převáží bolest pýchu
a hledáš, kam se skrýt?
Zlomil ti někdo srdce?
Jsi v troskách.
 
Jedna, 21 pistolí,
svěs ruce,
vzdej boj,
jedna 21 pistolí,
zvedni ruce k obloze,
ty a já.
 
když jsi na konci cesty,
a neovládáš své smysly,
a tvé myšlenky si vybírají daň,
když tvá mysl ruší ducha tvé duše.
Tvá víra chodí po střepech
a kocovina nepřechází.
Nic nestojí věčně
jsi v troskách.
 
Jedna, 21 pistolí,
svěs ruce,
vzdej boj,
jedna 21 pistolí,
zvedni ruce k obloze,
ty a já.
 
Zkoušel jsi žít na vlastní pěst,
když jsi spálil dům a domov?
Stál jsi blízko ohně?
Jako lhář hledající odpuštění u kamene.
 
Když je čas žít a nechat zemřít,
a nemůžeš to už znovu zkusit,
něco v srdci umírá,
jsi v troskách.
 
Jedna, 21 pistolí.
svěs ruce,
vzdej boj,
jedna 21 pistolí,
zvedni ruce k obloze,
 
Jedna, 21 pistolí.
svěs ruce,
vzdej boj,
jedna 21 pistolí,
zvedni ruce k obloze,
ty a já.
 
Von Ruushi am So, 10/07/2011 - 17:10 eingetragen
Bitte hilf mit, "21 Guns" zu übersetzen
Kommentare