Liedtext: Nasa ljubav

Serbisch

Nasa ljubav

Твоја ће рука - моју да води;
Где,никад,нисам била.
Тамо,где су јутра снена;
А небо као свила.
Од овога града до последње луке;
Теби,дајем све!
Пружам ти,ове руке,заувек!
 
Твоја ће рука - моју да води;
По хоризонту,плавом.
Прећи(1) ћемо и "седам мора"(2);
И ићи сном и јавом.
Што(3) даље од боли(4) и самоће,
Кoja умара;
Поћи ћемо сами,Ти и ја!
 
Рефрен:
*Наша(5) љубав је,снагом судбине;*
*Трагом ветрова,прешла пустиње.*
*До краја света,свемира;*
*Даље од боли(6),немира;*
*Ти ћеш мене,сутра,одвести!*
 
*Нашу љубав је зора умила;*
*Наша љубав се мору улива.*
*Ја сам,крај Тебе,пронашла мир;*
*Неће ме одвући вир;*
*Нити мутне воде,кад си са мном(7) Ти!*
 
-------------->Репетиција/Понављање свега<--------------------
 
~~~------------------<Рефрен *>-------------------------------~~~
 
--------------------------------------------------------------------------------...Крај.
 
  • 1. не Преци-Свеци
  • 2. "Иза седам гора и седам мора",према "бајковитом" приказу Свето-библијског броја 7. у Духу Истине
  • 3. нujе "Сто"-број или "астал"
  • 4. ж.р.-не бола-м.р.
  • 5. нujе НАСА
  • 6. бол(ест)и,не бола
  • 7. не самном
Transliteration submitted by ЋИРА on So, 20/11/2016 - 14:11
Kommentare des Nutzers, der den Liedtext eingetragen hat:
:::>НАША ЉУБАВ<::: (Латинично "копи"-издање за "поткусуривање") ------------------------------------------------------------------- Твоја це рука моју да води Где никад нисам била Тамо где су јутра снена А небо као свила Од овога града до последње луке Теби дајем све Прузам ти ове руке заувек Твоја це рука моју да води По хоризонту плавом Преци цемо и седам мора И ици сном и јавом Сто даље од бола и самоце koja умара Поци цемо сами, ти и ја Реф. Наса љубав је, снагом судбине Трагом ветрова, пресла пустиње До краја света, свемира Даље од бола, немира Ти цес мене сутра одвести Насу љубав је зора умила Наса љубав се мору улива Ја сам крај тебе пронасла мир Неце ме одвуци вир Нити мутне воде, кад си самном ти Твоја це рука моју да води По хоризонту плавом Преци цемо и седам мора И ици сном и јавом Сто даље од бола и самоце koja умара Поци цемо сами, ти и ја Твоја це рука моју да води Где никад нисам била Тамо где су јутра снена А небо као свила Од овога града до последње луке Теби дајем све Прузам ти ове руке заувек Реф. Наса љубав је, снагом судбине Трагом ветрова, пресла пустиње До краја света, свемира Даље од бола, немира Ти цес мене сутра одвести Насу љубав је зора умила Наса љубав се мору улива Ја сам крај тебе пронасла мир Неце ме одвуци вир Нити мутне воде, кад си самном ти ----------------------------------------------------...Боже са(д)чувај!

Tvoja ce ruka moju da vodi
Gde nikad nisam bila
Tamo gde su jutra snena
A nebo kao svila
Od ovoga grada do poslednje luke
Tebi dajem sve
Pruzam ti ove ruke zauvek

Tvoja ce ruka moju da vodi
Po horizontu plavom
Preci cemo i sedam mora
I ici snom i javom
Sto dalje od bola i samoce
Koja umara
Poci cemo sami, ti i ja

Ref.
Nasa ljubav je, snagom sudbine
Tragom vetrova, presla pustinje
Do kraja sveta, svemira
Dalje od bola, nemira
Ti ces mene sutra odvesti

Nasu ljubav je zora umila
Nasa ljubav se moru uliva
Ja sam kraj tebe pronasla mir
Nece me odvuci vir
Niti mutne vode, kad si samnom ti

Tvoja ce ruka moju da vodi
Po horizontu plavom
Preci cemo i sedam mora
I ici snom i javom
Sto dalje od bola i samoce
Koja umara
Poci cemo sami, ti i ja

Tvoja ce ruka moju da vodi
Gde nikad nisam bila
Tamo gde su jutra snena
A nebo kao svila
Od ovoga grada do poslednje luke
Tebi dajem sve
Pruzam ti ove ruke zauvek

Ref.
Nasa ljubav je, snagom sudbine
Tragom vetrova, presla pustinje
Do kraja sveta, svemira
Dalje od bola, nemira
Ti ces mene sutra odvesti

Nasu ljubav je zora umila
Nasa ljubav se moru uliva
Ja sam kraj tebe pronasla mir
Nece me odvuci vir
Niti mutne vode, kad si samnom ti

Von rakkauttavain am So, 10/04/2011 - 11:09 eingetragen
Übersetzungen von "Nasa ljubav"
Kommentare