oh Tu dagiWire (ოჰ თუ დაგიჭირე) [ Ai Se Eu Te Pego ]

Georgisch Übersetzung

oh Tu dagiWire (ოჰ თუ დაგიჭირე)

Versionen : #1#2
ვაუ, ვაუ
ესე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე,
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
გამაოგნებელი, გამაოგნებელი
ასე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
შაბათს, წვეულებაზე
ყველამ ცეკვა დაიწყო
და ყველაზე ლამაზმა გოგომ გვერდით ჩამიარა
მოვიკრიბე ძალები და დავუწყე ლაპარაკი
 
ვაუ, ვაუ
ესე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე,
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
გამაოგნებელი, გამაოგნებელი
ასე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
Von giosal am Mi, 25/04/2012 - 11:46 eingetragen
Portugiesisch

Ai Se Eu Te Pego

videoem: 
Weitere Übersetzungen von "Ai Se Eu Te Pego"
Portugiesisch → Georgisch - giosal
Kommentare