oh Tu dagiWire (ოჰ თუ დაგიჭირე) [ Ai Se Eu Te Pego ]

Georgisch Übersetzung

oh Tu dagiWire (ოჰ თუ დაგიჭირე)

Versionen : #1#2
ვაუ, ვაუ
ესე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე,
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
გამაოგნებელი, გამაოგნებელი
ასე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
შაბათს, წვეულებაზე
ყველამ ცეკვა დაიწყო
და ყველაზე ლამაზმა გოგომ გვერდით ჩამიარა
მოვიკრიბე ძალები და დავუწყე ლაპარაკი
 
ვაუ, ვაუ
ესე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე,
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
გამაოგნებელი, გამაოგნებელი
ასე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
Von giosal am Mi, 25/04/2012 - 11:46 eingetragen
40 Mal gedankt
Gäste haben sich 40 Mal bedankt
Portugiesisch

Ai Se Eu Te Pego

Weitere Übersetzungen von "Ai Se Eu Te Pego"
Portugiesisch → Georgisch - giosal
Kommentare