آلیس (Alice)

Englisch

Alice

Trippin out
Spinning around
I'm underground
I fell down
Yeah I fell down
 
I'm freaking out, where am I now?
Upside down and I can't stop it now
Can't stop me now, oh oh
 
[Chorus]
I, I'll get by
I, I'll survive
When the world's crashing down
When I fall and hit the ground
I will turn myself around
Don't you try to stop me
I, I won't cry
 
I found myself in Wonderland
Get back on my feet, again
Is this real?
Is this pretend?
I'll take a stand until the end
 
[Chorus x2]
 
Von nath_die_rockerin am So, 31/01/2010 - 01:33 eingetragen
Zuletzt von Zolos am Mo, 15/08/2016 - 10:36 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Persisch Übersetzung

آلیس

پام میلغره
میچرخم
من زیر زمینم
افتادم پایین
آره افتادم پایین
 
من دارم دچار توهم میشم,یعنی الان کجام؟
وارونه شدم و نمیتونم این اتفاق رو متوقف کنم
حالا نمیتونی متوقفم کنی,اوه اوه
 
قسمت همخوانی
من,من شکست نخواهم خورد
من,من جون سالم به در خواهم برد
وقتی دنیا خرد میشه
وقتی من سقوط میکنم و به زمین برخورد میکنم
تغییر جهت خواهم داد
سعی نمیکنی جلوی من رو بگیری؟
من,من فریاد نخواهم زد
 
خودم رو توی سرزمین عجایب پیدا کردم
دوباره سر پا شدم
این واقعیه؟
یا تظاهره؟
تا آخر خواهم ایستاد
 
قسمت همخوانیx2
 
Von minuch am Fr, 20/04/2012 - 11:24 eingetragen
Kommentare