آلیس (Alice)

Persisch Übersetzung

آلیس

پام میلغره
میچرخم
من زیر زمینم
افتادم پایین
آره افتادم پایین
 
من دارم دچار توهم میشم,یعنی الان کجام؟
وارونه شدم و نمیتونم این اتفاق رو متوقف کنم
حالا نمیتونی متوقفم کنی,اوه اوه
 
قسمت همخوانی
من,من شکست نخواهم خورد
من,من جون سالم به در خواهم برد
وقتی دنیا خرد میشه
وقتی من سقوط میکنم و به زمین برخورد میکنم
تغییر جهت خواهم داد
سعی نمیکنی جلوی من رو بگیری؟
من,من فریاد نخواهم زد
 
خودم رو توی سرزمین عجایب پیدا کردم
دوباره سر پا شدم
این واقعیه؟
یا تظاهره؟
تا آخر خواهم ایستاد
 
قسمت همخوانیx2
 
Von minuch am Fr, 20/04/2012 - 11:24 eingetragen
2 Mal gedankt
Nutzervor
Miley_Lovato4 Jahre 48 Wochen
Gäste haben sich 1 Mal bedankt
Englisch

Alice

Trippin out
Spinning around
I'm underground
I fell down
Yeah I fell down
 
I'm freaking out, where am I now?
Upside down and I can't stop it now
 

Mehr

Kommentare