همه ی عشق من (All My Loving)

Persisch Übersetzung

همه ی عشق من

چشمهات رو ببند تا ببوسمت
فردا دلم برات تنگ میشه
یادت باشه که من همیشه با تو رو راست هستم
و وقتی که کنارت نیستم
هر روز برات نامه مینویسم
و همه ی عشقم رو به همراهش برات میفرستم
 
وانمود میکنم که دارم لبهایی رو می بوسم که
دلم براشون تنگ شده
و امید تحقق رویاهام
و برای همینه که وقتی کنارت نیستم
هر روز برات نامه مینویسم
و همه ی عشقم رو به همراهش برات میفرستم
 
همه ی عشقم رو برات میفرستم
عزیزم,همه ی عشق من واقعیه
 
چشمهات رو ببند تا ببوسمت
فردا دلم برات تنگ میشه
یادت باشه که من همیشه با تو رو راست هستم
و وقتی که کنارت نیستم
هر روز برات نامه مینویسم
و همه ی عشقم رو به همراهش برات میفرستم
 
همه ی عشقم رو برات میفرستم
عزیزم,همه ی عشق من واقعیه
همه ی عشقم رو برات میفرستم
عزیزم,همه ی عشق من واقعیه
 
Von minuch am Fr, 29/06/2012 - 08:28 eingetragen
2 Mal gedankt
Nutzervor
Gast4 Jahre 20 Wochen
Gäste haben sich 1 Mal bedankt
Englisch

All My Loving

Close your eyes and I'll kiss you
Tomorrow I'll miss you
Remember I'll always be true
And then while I'm away
I'll write home ev'ry day
And I'll send all my loving to you
 
I'll pretend that I'm kissing
 

Mehr

Kommentare