همه ی عشق من (All My Loving)

Englisch

All My Loving

Close your eyes and I'll kiss you
Tomorrow I'll miss you
Remember I'll always be true
And then while I'm away
I'll write home ev'ry day
And I'll send all my loving to you
 
I'll pretend that I'm kissing
The lips I am missing
And hope that my dreams will come true
And then while I'm away
I'll write home ev'ry day
And I'll send all my loving to you
 
All my loving I will send to you
All my loving, darling I'll be true
 
Close your eyes and I'll kiss you
Tomorrow I'll miss you
Remember I'll always be true
And then while I'm away
I'll write home ev'ry day,
And I'll send all my loving to you
 
All my loving I will send to you
All my loving darling I'll be true
All my loving, all my loving ooh
All my loving I will send to you
 
Zuletzt von Higgs Boson am So, 21/06/2015 - 10:09 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Persisch Übersetzung

همه ی عشق من

چشمهات رو ببند تا ببوسمت
فردا دلم برات تنگ میشه
یادت باشه که من همیشه با تو رو راست هستم
و وقتی که کنارت نیستم
هر روز برات نامه مینویسم
و همه ی عشقم رو به همراهش برات میفرستم
 
وانمود میکنم که دارم لبهایی رو می بوسم که
دلم براشون تنگ شده
و امید تحقق رویاهام
و برای همینه که وقتی کنارت نیستم
هر روز برات نامه مینویسم
و همه ی عشقم رو به همراهش برات میفرستم
 
همه ی عشقم رو برات میفرستم
عزیزم,همه ی عشق من واقعیه
 
چشمهات رو ببند تا ببوسمت
فردا دلم برات تنگ میشه
یادت باشه که من همیشه با تو رو راست هستم
و وقتی که کنارت نیستم
هر روز برات نامه مینویسم
و همه ی عشقم رو به همراهش برات میفرستم
 
همه ی عشقم رو برات میفرستم
عزیزم,همه ی عشق من واقعیه
همه ی عشقم رو برات میفرستم
عزیزم,همه ی عشق من واقعیه
 
Von minuch am Fr, 29/06/2012 - 08:28 eingetragen
Kommentare