همه ی عشق من (All My Loving)

Persisch Übersetzung

همه ی عشق من

چشمهات رو ببند تا ببوسمت
فردا دلم برات تنگ میشه
یادت باشه که من همیشه با تو رو راست هستم
و وقتی که کنارت نیستم
هر روز برات نامه مینویسم
و همه ی عشقم رو به همراهش برات میفرستم
 
وانمود میکنم که دارم لبهایی رو می بوسم که
دلم براشون تنگ شده
و امید تحقق رویاهام
و برای همینه که وقتی کنارت نیستم
هر روز برات نامه مینویسم
و همه ی عشقم رو به همراهش برات میفرستم
 
همه ی عشقم رو برات میفرستم
عزیزم,همه ی عشق من واقعیه
 
چشمهات رو ببند تا ببوسمت
فردا دلم برات تنگ میشه
یادت باشه که من همیشه با تو رو راست هستم
و وقتی که کنارت نیستم
هر روز برات نامه مینویسم
و همه ی عشقم رو به همراهش برات میفرستم
 
همه ی عشقم رو برات میفرستم
عزیزم,همه ی عشق من واقعیه
همه ی عشقم رو برات میفرستم
عزیزم,همه ی عشق من واقعیه
 
Von minuch am Fr, 29/06/2012 - 08:28 eingetragen
2 Mal gedankt
Nutzervor
Gast4 Jahre 15 Wochen
Gäste haben sich 1 Mal bedankt
Englisch

All My Loving

Close your eyes and I'll kiss you
Tomorrow I'll miss you
Remember I'll always be true
And then while I'm away
 

Mehr

Kommentare