Wszystkie właściwe ruchy (All the right moves)

Polnisch Übersetzung

Wszystkie właściwe ruchy

Wszyscy dobrzy przyjaciele w niewłaściwych miejscach
Więc tak, spadamy
Oni mają wszystkie dobre gesty w dobrych twarzach
Więc tak, spadamy
 
Po prostu namaluj obraz idealnego miejsca
Oni zrozumieli to lepiej niż ktokolwiek ci powiedział
Oni będą Królem Kier, a ty Damą Pik
Wtedy zawalczymy o ciebie jakbyśmy byli twoimi żołnierzami
 
Wiem, że dobrze się zrozumieliśmy
Ale oni to zrobili
I trawa z każdym dniem zielenieje coraz bardziej
Wiem, że jest lepiej
Ale oni wkrótce zdejmą nas na ziemię
zanim ktokolwiek pozna nasze imię
 
Oni mają właściwych przyjaciół na właściwych miejscach
Więc tak, spadamy
My mamy właściwe posunięcia w złych twarzach
Więc tak, spadamy
Oni powiedzieli, że każdy wie, każdy wie dokąd idziemy
Więc tak, spadamy
Oni powiedzieli, że każdy wie, każdy wie dokąd idziemy
Więc tak, spadamy
 
Sądzisz, że jestem szczególny?
Myślisz, że jestem miły?
Czy jestem wystarczająco jasny, aby świecić w twojej przestrzeni?
Między hałasem, który słyszysz
I dźwiękiem, który lubisz
Czy my po prostu nie toniemy w oceanie twarzy?
 
Możliwe, że spadnie deszcz
Tylko wtedy, kiedy jest ponad naszymi głowami
Słońce świeci każdego dnia, ale jest daleko
Ponad śmiercią świata
 
Oni mają
Oni mają
Wszystkich właściwych przyjaciół w złych miejscach
Więc tak, spadamy
Oni mają wszystkie dobre intencje w złych twarzach
Więc tak, spadamy
 
Oni powiedzieli, że każdy wie, każdy wie dokąd idziemy
Więc tak, spadamy
Oni powiedzieli, że każdy wie, każdy wie dokąd idziemy
Więc tak, spadamy
 
Nie ma znaczenia co powiesz
Wiem, że nigdy nie będę
Kimś kto będzie wyglądał jak ty
Nie ma znaczenia co powiesz
Wiem, że nigdy nie spotkam
kogoś, kto brzmiałby tak jak ty
 
Wszyscy dobrzy przyjaciele w niewłaściwych miejscach
Więc tak, spadamy
Oni mają wszystkie dobre gesty w dobrych twarzach
Więc tak, spadamy
 
Wszyscy dobrzy przyjaciele w niewłaściwych miejscach
Więc tak, spadamy
Oni mają wszystkie dobre gesty w dobrych twarzach
Więc tak, spadamy
 
Oni powiedzieli, że każdy wie, każdy wie dokąd idziemy
Więc tak, spadamy
Oni powiedzieli, że każdy wie, każdy wie dokąd idziemy
Więc tak, spadamy
 
Tak, spadamy
Tak, spadamy
 
(Wszystkie właściwe ruchy,hej)
Tak, spadamy
(Wszystkie właściwe ruchy,hej)
Tak, spadamy
 
Von Jemiola am Do, 29/12/2011 - 11:57 eingetragen
Kommentare des Autors:

right - poprawny, prawidłowy, właściwy, dobry

Do you think...? - Uważasz, że..., Sądzisz, że..., Myślisz, że...

Englisch

All the right moves

All the right friends in all the wrong places
So yeah, we're going down
They got all the right moves in all the right faces
So yeah, we're going down
 
Just paint the picture of a perfect place
They got it better than what anyone's told you
They'll be the King of Hearts, and you're the Queen of Spades
Then we'll fight for you like we were your soldiers
 
I know we've got it good
But they got it made
And the grass is getting greener each day
I know things are looking up
But soon they'll take us down,
before anybody's knowing our name.
 
They got all the right friends in all the right places
So yeah, we're going down
We've got all the right moves and all the wrong faces
So yeah, we're going down
They said, everybody knows, everybody knows where we're going
Yeah, we're going down
They said, everybody knows, everybody knows where we're going
Yeah, we're going down
 
Do you think I'm special?
Do you think I'm nice?
Am I bright enough to shine in your spaces?
Between the noise you hear
And the sound you like
Are we just sinking in an ocean of faces?
 
It can be possible that rain can fall,
Only when it's over our heads
The sun is shining everyday, but it's far away
Over the world is death.
 
They got,
They got,
All the right friends in all the wrong places
So yeah, we're going down
They got, all the right moves and all the wrong faces
So yeah, we're going down
 
They said, everybody knows, everybody knows where we're going
Yeah, we're going down
They said, everybody knows, everybody knows where we're going
Yeah, we're going down
 
It don't matter what you see.
I know I could never be
Someone that'll look like you.
It don't matter what you say,
I know I could never face
someone that could sound like you.
 
All the right friends in all the wrong places
So yeah, we're going down
They got all the right moves and all the right faces
So yeah, we're going down
 
All the right friends in all the wrong places
So yeah, we're going down
They got all the right moves and all the right faces
So yeah, we're going down
 
They said, everybody knows, everybody knows where we're going
Yeah, we're going down
They said, everybody knows, everybody knows where we're going
Yeah, we're going down.
 
Yeah, we're going down.
Yeah, we're going down.
 
(All the right moves, hey)
Yeah, we're going down
(All the right moves, hey)
Yeah, we're going down
 
Von tile am So, 04/07/2010 - 09:27 eingetragen
Bitte hilf mit, "All the right moves" zu übersetzen
Kommentare