من رویای تورا میبینم ای لبنان (ambahlamak ya lebnan)

Persisch Übersetzung

من رویای تورا میبینم ای لبنان

تو هدیه ای هستی پیش از آنکه کسی تو را ببیند و بازکند
 
شرابی پیش از نوشیده شدن
 
فکری قبل از خطور کردن به ذهن انسان. آه ای لبنان
 
با آتش برای تو می نگارم، با قلمهایی که خون از آن میچکد
من در رویای تو هستم، در رویا ای لبنان
 
به مردم ات بگو که به اینجا بازگردند
 
صلح، دانش و حکمت را به ارمغان آورند
 
این دنیا همانند ابزاری در دست آنان است
 
و شعرهای درخشان در دست آنان
 
غایب میشوی و باز میگردی...دنیا طنین آوار را میشنود
 
و هنگامیکه ظاهر شوی،ستارگان سرود پرندگان را خواهند سرود
 
کاج های لبنان نیز اینگونه میخوانند و تو دیگر نخواهی خفت
 
قهرمان تو هستی نه کسی که شایسته تقصیر است
 
آنها میگویند که او کشته شده است.این تهمت را باور نکن
 
او همچنان شمشیر را با نام درخشان تو ای لبنان گرفته است
 
عزیزترینم،خاک تو عشق را خواهد رویانید
 
دریاها در زیر پای تو خواهند شکست
 
زمان از بین خواهد رفت ای لبنان
 
و من میخواهم که تو جاودان در آسمان بمانی
 
نامت را خورشید حک شود
 
امروز و بیشتر از هر زمانی
 
آه ای لبخندی که لبخند سرد خورشید را پنهان میداری
من در رویای تو هستم، در رویا ای لبنان
 
تو هدیه ای هستی پیش از آنکه کسی تو را ببیند و بازکند
 
شرابی پیش از نوشیده شدن
 
فکری قبل از خطور کردن به ذهن انسان. آه ای لبنان
 
Von majid.h am Mi, 01/08/2012 - 08:01 eingetragen
2 Mal gedankt
Gäste haben sich 2 Mal bedankt
Arabisch

ambahlamak ya lebnan

3am behlamak ya 7elm ya Lebnan
Ent el hadaya bel 3elab
Wel kass chi ennou nsakab
Wel kan bel bal w ba3d ma kan... ya Lebnan
3am beketbak bel nar, bi 2lam sakbet lawn
W 2ellon la ahlak yerja3ou la hawn
W 2ellon la ahlak yerja3ou la hawn
Y7amlou el kheir, el fekr wel 3ar
 

Mehr

Weitere Übersetzungen von "ambahlamak ya lebnan"
Arabisch → Persisch - majid.h
Kommentare