همچو مجنون عاشق‌ام من، عاشق دریا (Ana B3sha Al Baher)

Arabisch

Ana B3sha Al Baher

ana ba3sha2 elba7r .... انا بعشق البحر
zayak ya 7abebi 7anoon … زيك يا حبيبى حنون
we sa3at zayak magnoun … وساعات زيك مجنون
wemhager wemsafer … ومهاجر ومسافر
wesa3at zayak 7ayran … وساعات زيك حيران
wesa3at zayak za3lan … وساعات زيك زعلان
wesa3at malyan belsabr ….وساعات مليان بالصبر
ana ba3sha2 elba7r … انا بعشق البحر

ana ba3sha2 essama … انا بعشق السما
3alashan zayak mesam7a … علشان زيك مسامحة
mazrou3a nogoum wefar7a … مزروعة نجوم وفرحة
we7abeeba we3'areeba … وحبيبة وغريبة
3ashan zayak b3eeda … عشان زيك بعيدة
wesa3at zayak 2areeba … وساعات زيك قريبة
b3oyoun metna3'ama .... بعيون متنغمة
ana ba3sha2 elsama … انا بعشق السما

ana ba3sha2 eltaree2 … انا بعشق الطريق
la2eno feh lo2ana … لانه فيه لقانا
wefar7ena wesh2ana … وفرحنا وشقانا
was7abna weshababna … واصحابنا وشبابنا
wefeh de7ket domou3na … وفيه ضحكة دموعنا
wefeh bekyet shomou3na … وفيه بكيت شموعنا
weda3 feh elsadee2 … وضاع فيه الصديق
ana ba3sha2 eltaree2 … انا بعشق الطريق

ana ba3sha2 elba7r … انا بعشق البحر
weba3sha2 elsama … وبعشق السما
weba3sha2 eltaree2 … وبعشق الطريق
la2enohom 7aya … لانهم حياة
wenata ya 7abebi ….وانت يا حبيبى
enta kol el7aya … انت كل الحياة

Last edited by Sara Ba on Fr, 31/01/2014 - 07:17
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Persisch Übersetzung

همچو مجنون عاشق‌ام من، عاشق دریا

عاشق‌ام من، عاشق دریا
چون که همچون تو، ای نازنین‌ام، لطیف است دریا
و چون تو، شوریده است دریا
کوچ می‌کند و پیوسته در سفر
گاهی نیز چون تو، همسایه ماست دریا
گاهی نیز چون تو، پریشان است دریا
و گاهی نیز لبریز از سکوت
آه، عاشق‌ام من، عاشق دریا

عاشق‌ام من، عاشق سقف آبی‌ دنیا
چرا که همچون تو، بخشنده است آسمان
در سینه‌اش ستاره‌ها، در سینه‌اش سرور و صفا
عاشقی است تنها و تنهایی غریب‌ایم ما
چرا که او، چون تو، گاهی‌ست دور
گاهی هم نشسته کنارم، آه، چه پرشور
با چشمانی پرنفوذ از دور
آه، عاشق‌ام من، عاشق سقف آبی‌ دنیا

عاشق‌ام من، عاشق جاده، عاشق راه
چرا که در جاده، چرا که در راه به هم می‌رسیم ما
و چه خوش بودیم و گاه چه تیره‌بخت دریغا
و یاران‌مان، و جوانی‌مان
در جاده بود، در راه، که اشک‌هامان خنده بر لب زدند
در جاده بود، در راه، که شمع‌هامان به گریه نشستند
و ما ماندیم و جاده‌ای خالی از دوست اینجا
آه، عاشق‌ام من، عاشق جاده، عاشق راه

عاشق‌ام من،
عاشق دریا
عاشق سقف آبی‌ دنیا
عاشق این جاده و این راه
چرا که اینهاست معنی زیستن، معنی دنیا
و تو، ای نازنین من!
تویی آغاز و پایان‌ام
تویی آغاز و پایان زندگی، از دیروز دیروز تا فردای فرداها!

Von shahram1900 am Di, 17/04/2012 - 15:11 eingetragen
Kommentare des Autors:

I came a cross this song in a brilliant movie called "The time that remains" in which the cruelty of occupation and weathering away of lives under such conditions are most vividly depicted. In order to express the tender and poetic depth of this song while maintaining the rhythmic flow of the verses, I took the liberty and reconstructed some of the imageries and expressions. I've used the only meaningful english translation of the song that I could find.

1 Mal gedankt
Gäste haben sich 1 Mal bedankt
NutzerVeröffentlicht vor
saharhekmat3 Jahre 32 Wochen
5
Kommentare
shahram1900     Mai 14th, 2015

I have no idea what has happened but I see that someone (Sara Ba) has edited my posting. I don't speak Arabic so I had interpreted the verses based on the only English translation of the sung, and not directly from Arabic to Farsi. However, I wish I knew Arabic.