Во друго време, на друго место (Another Time,Another Place)

Englisch

Another Time,Another Place

Bright morning lights
Wipe the sleep
From another day's eye.
Turn away from the wall
And there's nothing at all.
Being naked and afraid
In the open space of my bed.
 
I'll be with you now
I'll be with you now
I'll be with you now
We lie on a cloud, we lie.
 
Just as I am
I awoke with a tear on my tongue
I awoke with a feeling of never before
In my sleep, I discovered the one
But she left with the morning sun.
 
I'll be with you now
I'll be with you now
I'll be with you now
We lie on a cloud, we lie.
 
Another time, another place
We lie.
Another time, another place.
We lie.
Another time, another place
We lie.
Your time, your place.
 
Von Kid A am Fr, 15/06/2012 - 00:39 eingetragen
videoem: 
Align paragraphs
Mazedonisch Übersetzung

Во друго време, на друго место

Силни утрински светла
Го одземаат сонот
Од окото на уште еден ден.
Тргни се од ѕидот
И нема да остане баш ништо.
Додека си гола и исплашена
Во отворениот простор на мојот кревет.
 
Сега ќе бидам со тебе
Сега ќе бидам со тебе
Сега ќе бидам со тебе
Лежиме на облак, ние лежиме.
 
Каков што сум
Се разбудив со солза во мислите
Се разбудив со непознато чувство
Во сонот, ја најдов вистинската
Но, таа си замина со утринското сонце.
 
Сега ќе бидам со тебе
Сега ќе бидам со тебе
Сега ќе бидам со тебе
Лежиме на облак, ние лежиме.
 
Во друго време, на друго место
Ние лежиме.
Во друго време, на друго место
Ние лежиме.
Во друго време, на друго место
Ние лежиме.
Твое време, твое место.
 
Von ivank23 am Do, 21/06/2012 - 13:13 eingetragen
Added in reply to request by ivank23
Weitere Übersetzungen von "Another Time,Another Place"
Englisch → Mazedonisch - ivank23
Kommentare