Обарването (The Bad Touch)

Englisch

The Bad Touch

Ha-Ha! Well now, we call this "the act of mating"
But! There are several other very important differences
between human beings and animals, that you should know about..
 
I'd appreciate your input.
 
Sweat baby sweat baby sex is a Texas drought
Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about
So put your hands down my pants and I'll bet you'll feel nuts
Yes I'm Siskel yes I'm Ebert and you're getting two thumbs up
You've had enough of two-hand touch you want it rough you're out of bounds
I want you smothered want you covered like my Waffle House hashbrowns
Come quicker than FedEx never reach an apex just like a Coca-Cola stock
you are inclined to make me rise an hour early just like Daylight Savings Time
 
Do it now
You and me baby ain't nothin' but mammals
So let's do it like they do on the Discovery Channel
Do it again now
You and me baby ain't nothin' but mammals
So let's do it like they do on the Discovery Channel
Gettin' horny now
 
Love the kind you clean up with a mop and bucket
Like the lost catacombs of Egypt only God knows where we stuck it
Hieroglyphics? Let me be Pacific I wanna be down in your South Seas
But I got this notion that the motion of your ocean means "Small Craft
Advisory"
So if I capsize on your thighs high tide B-5 you sunk my battleship
Please turn me on I'm Mister Coffee with an automatic drip
So show me yours I'll show you mine "Tool Time" you'll Lovett just like Lyle
And then we'll do it doggy style so we can both watch "X-Files"
 
Do it now
You and me baby ain't nothin' but mammals
So let's do it like they do on the Discovery Channel
Do it again now
You and me baby ain't nothin' but mammals
So let's do it like they do on the Discovery Channel
Gettin' horny now
 
You and me baby ain't nothin' but mammals
So let's do it like they do on the Discovery Channel
Do it again now
You and me baby ain't nothin' but mammals
So let's do it like they do on the Discovery Channel
Do it now
You and me baby ain't nothin' but mammals
So let's do it like they do on the Discovery Channel
Do it again now
You and me baby ain't nothin' but mammals
So let's do it like they do on the Discovery Channel
Gettin' horny now
 
Von JB am So, 13/06/2010 - 04:14 eingetragen
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarisch Übersetzung

Обарването

Ха-ха! Ето сега, наричаме това "процес на чифтосване"
Но! Има няколко много съществени разлики
Между хората и животните, които трябва да знаете.
 
Оценявам вашия принос.
 
Поти се, маце, поти се, маце, сексът е нещо много яко.
Аз и ти ще правим неща, които само Принс би възпял,
Затова сложи ръце на чатала ми и се обзалагам, че ще откачиш*
Да, аз съм Сискел, да, аз съм Еберт**, а за тебе палци горе.
Стига ти толкова с ръце, ти искаш нещо по-грубо, некотролируема си.
Искам да дишаш учестено, искам те с глазура, като курабийка с хашиш.
Ела, по-бързо от FedEx, никога не стигаш върха, като акции на Кока Кола.
Можеш да ме накараш да го вдигна с час по-рано, като лятното часово време.
 
Направи го сега!
Ти и аз, маце, не сме нищо друго освен млекопитаещи,
Затова, хайде да го направим, както го правят по Discovery Channel
Направи го пак сега!
Ти и аз, маце, не сме нищо друго освен млекопитаещи,
Затова, хайде да го направим, както го правят по Discovery Channel
Разгони се, сега!
 
Обичам начина, по който чистиш с кофа и парцал с дръжка
Като изгубените катакомби на Египет, само Бог знае къде ще я пъхнем.
Йероглифи? Нека съм твоя Тих океан. Искам да се спусна към твоето Южно море,
Но забелязвам, че движението на твоят океан означава "Забранено за плитко газещи кораби",
Значи, ако се преобърна между бедрата ти, струята ти ще потопи бойния ми кораб.
Моля те, включи (възбуди) ме, аз съм кафе машина с автоматичен теч.
Покажи ми твоето, аз ще ти покажа моето, "Направи си сам", ще ти хареса, както на Лайл***,
А после ще го направим кучешката, за да можем да гледаме "Досиетата Х"
 
Направи го сега!
Ти и аз, маце, не сме нищо друго освен млекопитаещи,
Затова, хайде да го направим, както го правят по Discovery Channel
Направи го пак сега!
Ти и аз, маце, не сме нищо друго освен млекопитаещи,
Затова, хайде да го направим, както го правят по Discovery Channel
Разгони се, сега!
 
Ти и аз, маце, не сме нищо друго освен млекопитаещи,
Затова, хайде да го направим, както го правят по Discovery Channel
Направи го пак сега!
Ти и аз, маце, не сме нищо друго освен млекопитаещи,
Затова, хайде да го направим, както го правят по Discovery Channel
Направи го сега!
 
Ти и аз, маце, не сме нищо друго освен млекопитаещи,
Затова, хайде да го направим, както го правят по Discovery Channel
Направи го пак сега!
Ти и аз, маце, не сме нищо друго освен млекопитаещи,
Затова, хайде да го направим, както го правят по Discovery Channel
Разгони се, сега!
 
Von kdravia am So, 29/04/2012 - 10:57 eingetragen
Kommentare des Autors:

* Игра на думи, feel nuts - означава също "ще усетиш кайсиите ми"
** Сискел и Еберт са герои от US телевизионен сериал
*** Lyle Lovett - първият мъж на Джулия Робертс. Фамилията му звучи като Love it и точно тук е играта на думи.

Bitte hilf mit, "The Bad Touch" zu übersetzen
Idioms from "The Bad Touch"
Kommentare
mozzila    Mo, 30/04/2012 - 14:42

Много мерси, преводът "кърти мивки". Истински се забавлявах, колкото и безсрамно да звучи. 8)