شکسته (Broken)

Persisch Übersetzung

شکسته

Versionen : #1#2
میخواستم بدونی که عاشق خنده ات هستم
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم
عکست رو پیش خودم نگه میدارم و میدونم به دردم میخوره
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم
 
چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم
 
تو رفتی,تو دیگه وجود من رو در اینجا حس نمیکنی
 
بدترین قسمتش دیگه تموم شده و ما میتونیم دوباره نفس بکشیم
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم
هنوز چیزهای زیادی برای یاد گرفتن مونده ولی کسی برای مبارزه نمونده
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم
 
چون من شکسته ام,وقتی که آزادم
و حس میکنم که به اندازه ی کافی قوی نیستم
چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم
 
چون من شکسته ام,وقتی که آزادم
و حس میکنم که به اندازه ی کافی قوی نیستم
چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم
 
چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم
 
تو رفتی
تو دیگه وجود من رو در اینجا حس نمیکنی
 
Von minuch am Mo, 23/04/2012 - 13:18 eingetragen
3 Mal gedankt
Nutzervor
PersianCat4 Jahre 21 Wochen
Tahmineh.Evanescence4 Jahre 45 Wochen
Gäste haben sich 1 Mal bedankt
Englisch

Broken

Bitte hilf mit, "Broken" zu übersetzen
Seether: Top 6
NutzerVeröffentlicht vor
Tahmineh.Evanescence4 Jahre 45 Wochen
5
Kommentare