دیگه جستجو نمیکنم (Call off the search)

Englisch

Call off the search

I won't spend my life
Waiting for an angel to descend
Searching for a rainbow with an end
Now that I've found you I'll call off the search
And I won't spend my life
Gazing at the stars up in the sky
Wondering if love will pass me by
Now that I've found you I'll call off the search

Out on my own
I would never have known this world
That I see today
And I've got a feeling
It won't fade away

And I won't end my days
Wishing that love would come along
Because you are in my life where you belong
Now that I've found you I'll call off the search

Now that I've found you I'll call off the search [x2]

Von punca am Mo, 06/12/2010 - 06:10 eingetragen
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Persisch Übersetzung

دیگه جستجو نمیکنم

دیگه عمرم رو اینگونه سپری نخواهم کرد
در حالیکه منتظر فرشته ای باشم که از آسمونها بیاد
در حالیکه در جستجوی رنگین کمان بی پایانی باشم
حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد
و دیگه عمرم رو سپری نخواهم کرد
در حالیکه به ستاره های آسمون خیره بشم
و با خودم فکر کنم که آیا عشق به سراغم میاد
حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد

این بیرون روی پاهای خودم
هرگز نمی تونستم دنیا رو اینجوری ببینم
اینجوری که حالا می بینمش
و یه احساسی دارم
که این دنیا دیگه محو نمیشه

و دیگه روزهامو سپری نخواهم کرد
در حالیکه آرزو میکردم که عشق به سراغم بیاد
چون حالا تو در زندگی منی, یغنی جایی که بهش تعلق داری
حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد

حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد

Von leila_persian_girl am Mo, 23/04/2012 - 10:23 eingetragen
1 Mal gedankt
Nutzervor
Armageddon683 Jahre 31 Wochen
Weitere Übersetzungen von "Call off the search"
Englisch → Persisch - leila_persian_girl
Kommentare