Měnící se časy (Changing times)

Englisch

Changing times

Dancing free for eyes to see
My back is bent
My knees are weak
But I don't mind
Sign of the times.

We laugh like fools and that is fine
And after all,
We spent our chips on crooked cloth, for crooked hips
But I don't mind,
Sign of the times.

You are here, so that is fine.
And all your tears are fading away.
All your fears, they are sailing today.

These candle sticks turn molten wax,
And so do we slip through the cracks.
But I don't mind, these changing times.

It's warm in here, so that is fine.
Look what we learn, each table turned.
Look in our eyes with want they burn.
But I don't mind, these changing times.

Our hands are free, so are our minds.
And all your tears are fading away.
And all your fears, they are sailing today, sail away.

Try to laugh, it's too hard maybe,
Politics can drive you crazy,
All our idols live inside us.
Life's so fast it leaves you breathless.

All your tears are fading away.
And all your fears, they are sailing today, sail away.

Try to laugh it's too hard maybe,
Politics can drive you crazy,
All our idols live inside us.
Life's so fast it leaves you breathless.

Von jjannika25 am Do, 31/05/2012 - 14:35 eingetragen
Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Tschechisch Übersetzung

Měnící se časy

Tančíme zadarmo, aby oči viděly
Moje záda jsou ohnutá
Moje kolena jsou křehká
Ale mně to nevadí
Znamení časů

Smějeme se jak blázni a to je dobře
A konec konců
Utratili jsme naše čipsy (hranolky?) za pomačkanou látku, na křivé boky
Ale mně to nevadí
Znamení časů

Jsi tady a to je dobře
A všechny tvoje slzy se vytrácejí
A tvoje obavy, ty dnes odplouvají

Tyto svícny otáčejí žhavý vosk
A tak my se protáhneme trhlinami
Ale mně nevadí, tyto měnící se časy

Je tu teplo a to je dobře
Podívej, co se učíme, každá deska se otočila
Podívej se do našich očí, hoří chtíčem
Ale mně to neavdí, tyto měnící se časy

Naše ruce jsou volné, stejně jako naše mysl
A všechny tvoje slzy se vytrácejí
A tvoje obavy, ty dnes odplouvají, odplujte

Zkus se smát, možná je to příliš těžké
Z politiky můžeš zešílet
Všichni naši idolové žijí v nás
Život je tak rychlý, že ti bere dech

Všechny tvoje szly se vytrácejí
A všechny tvé obavy, ty dnes odplouvají, odplujte

Zkus se smát, možná je to příliš těžké
Z politiky můžeš zešílet
Všichni naši idolové žijí v nás
Život je tak rychlý, že ti bere dech

Von jjannika25 am Do, 31/05/2012 - 16:13 eingetragen
1 Mal gedankt
Gäste haben sich 1 Mal bedankt
Weitere Übersetzungen von "Changing times"
Englisch → Tschechisch - jjannika25
Kommentare