it may not work out (Choć może się nie udać)

Polnisch

Choć może się nie udać

Choć może się nie udać
Może będzie źle
Choć wciąż nie wierzę w cuda
Ja nie poddam się

Fragmenty życia w swojej dłoni trzymasz
Marzenia, które kiedyś były Twoją pasją
Powiedz, czy warto i czy stać Cię na to
By dać z siebie więcej i iść dalej do przodu

Mimo bólu, mimo chłodu
Nie dać za przegraną, kiedy innym to wystarcza
Naiwność gracza
Zastawić wszystko, gdy nie poszła karta

Każdy dzień to walka, której nie potrafisz skończyć
Pędzisz na oślep, gdy łzy kłują w oczy
Może to wszystko, by móc życie przeżyć
Na krawędzi z rzeczywistością zderzyć

Bo warto wierzyć i kochać tak mocno
Mieć nadzieję, by wyjść w końcu na prostą
Gdy w Twoim sercu poczujesz te dreszcze
Zrozumiesz, co to szczęście

Choć może się nie udać
Może będzie źle
Choć wciąż nie wierzę w cuda
Ja nie poddam się

Jak spoglądanie z okna poprzez kraty
Osamotniony i trochę skołowany
Co tam zrozumienie, chciałeś tolerancji
Nie wychyliłeś się, a nie unikniesz sankcji

Co to ma być? Co za układy?
A płyń sobie tratwą na ocean rozhulany
I niby ląd, a jednak gleba
Bo się komuś pomyliło i odpękać trzeba

Już chyba każdy ma czasem nastrój ciężki
Że wziąłby łom i wyjaśnił parę kwestii
Pójść po linii od jednego do następnych
Nie chciałeś wtedy pomóc, teraz możesz palić bieżnik

I nie dziwią mnie te konflikty zbrojeń
Podziwiam siłę w znoszeniu niepowodzeń
I tylko w głowie zostanie zamęt
Przez kraty zobaczysz, że nic nie wskurałeś

Choć może się nie udać
Może będzie źle
Choć wciąż nie wierzę w cuda
Ja nie poddam się

Video
Align paragraphs
Englisch Übersetzung

it may not work out

it might not work out
maybe it will be bad
although i still don't believe in miracles
i will not give up

chapters of your life are held in your hands
dreams, which used to be your passion
tell me, is it worth it and can you afford
to give more from yourself and continue moving forward

despite pain, despite the cold
do not quit, when others would
gullibility of a player
leave everything, if the card hasn't left

everyday is a battle, which you do not know how to finish
you rush blindly, when tears sting you eyes
maybe everything, is so that you could survive life
on the edge and hit it with reality

because its worth believing and loving so much
have hope, to come out at the end on track
when in your heart you feel this rain
you will understand, what is happiness

it might not work out
maybe it will be bad
although i still don't believe in miracles
i will not give up

just like looking through a window behind bars
lonely and a little disorientated
What's there to understand, you wanted tolerance
you didn't try, but you won't avoid penalties

what is this meant to be? what arrangements?
you know what swim on a raft in the raging ocean
and the supposedly land you see ends up being nothing but soil
because someone made a mistake and you need to break free

i think everyone now has a tough mood sometimes
this makes me want to take a crowbar and explain some issues
go along a line from one person to the next
you didn't want help before, now you can burn tire thread

and I'm not shocked by the war conflicts
i admire the strength to endure setbacks
only the head will be in turmoil
through bars you will see, that you did not have any effect

it might not work out
maybe it will be bad
although i still don't believe in miracles
i will not give up

Von tgaw am Do, 13/06/2013 - 08:38 eingetragen
Kommentare des Autors:

done
if some of the sentences do not make any sense its because they don't make sense in polish

Bitte hilf mit, "Choć może się nie udać" zu übersetzen
Kommentare