نه، باور نمی کنم (La Ma Saddeg)

Persisch Übersetzung

نه، باور نمی کنم

نه باور نمی کنم هر چی بین ما بوده تموم بشه
نه باور نمی کنم خداحافظی ام کنی ورهام کنی
 
یعنی مسافری؟ مهاجری؟
ومن(تنها) با قلب شکسته ام بمانم؟
 
نه باور نمی کنم این عشرت والفت به
این زودی بر باد رود
 
نه باور نمی کنم لبخند از لب هایمان جدا شود(برود
واشک از چشم هایمان فرو رود (ریخته شود
 
Von aref1989 am Fr, 18/05/2012 - 18:06 eingetragen
Arabisch

La Ma Saddeg

la masedeg beny o benek kolshy yroo7..la ma sedeg jay twed3ny o troo7..
 
y3ny msafer y3ny mhajer? wana o gelby nekser kha6er la ma sedeg..
 

Mehr

Weitere Übersetzungen von "La Ma Saddeg"
Arabisch → Persisch - aref1989
Kommentare