Dancing Queen

Polnisch

Dancing Queen

To chłód, o którym wiesz już wszystko
Był ślub, modlitwa nad walizką
W tym tle nadzieja na pogodę
I wszędzie klamki złote
A Ty już, już dziś masz dość

Do łez telefon każdy boli
Królowa bez korony
Tłumisz strach i żal, i stres

Dancing Queen
Jeszcze masz styl i makijaż
Dancing Queen
Jeszcze wciąż grasz, to co chcesz
Dancing Queen
Tylko jak krzyk cichnie przyjaźń
Dancing Queen
Przez własne drzwi trudniej przejść

Barwny slajd raz łączy, a raz dzieli
Więc spójrz, dziewczyna z fotografii
Dziewczyna z akwareli
Czy to Ty, to Ty sprzed lat

Więc spójrz, dziewczyna z fotografii
Dziewczyna z akwareli
Czy to Ty, to Ty sprzed lat

Dancing Queen
Jeszcze masz styl i makijaż
Dancing Queen
Jeszcze wciąż grasz, to co chcesz
Dancing Queen
Tylko jak krzyk cichnie przyjaźń
Dancing Queen
Przez własne drzwi trudniej przejść

Ty wiesz, że jesteś i Cię nie ma
Biały wiersz nie w Tobie dzisiaj śpiewa
To nic, pod obcym, gorzkim niebem
Odnajdziesz jeszcze siebie
Zerwiesz się, by być, by żyć

To nic, pod obcym, gorzkim niebem
Odnajdziesz jeszcze siebie
Zerwiesz się, by być, by żyć

Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Englisch Übersetzung

Dancing Queen

It's a cold that you know everything about
There was a wedding, a prayer over a suitcase
A hope for good weather in this setting
And there are gold door knobs everywhere
And you already, already have had enough today

Each phone for tears hurts
A queen without a crown
You suppress fear and regret, and stress

Dancing Queen
You still have style and make-up
Dancing Queen
You still play what you want
Dancing Queen
Friendship subsides only like screaming
Dancing Queen
It's harder to walk through one's own door

A colourful slide sometimes unites, sometimes separates
So look, the girl from the photograph
The girl from watercolour
Is that you, you from years back

So look, the girl from the photograph
The girl from watercolour
Is that you, you from years back

Dancing Queen
You still have style and make-up
Dancing Queen
You still play what you want
Dancing Queen
Friendship subsides only like screaming
Dancing Queen
It's harder to walk through one's own door

You know that you're here and that you're not
A white verse is not singing in you today
It doesn't matter, under the foreign, bitter sky
You'll still find yourself
You'll start up to be, to live

It doesn't matter, under the foreign, bitter sky
You'll still find yourself
You'll start up to be, to live

Von Supadog am Di, 30/07/2013 - 18:47 eingetragen
1 Mal gedankt
Gäste haben sich 1 Mal bedankt
Bitte hilf mit, "Dancing Queen" zu übersetzen
Halina Frąckowiak: Top 6
Kommentare