میخوای یه رازی رو بدونی (Do You Want to Know a Secret)

Persisch Übersetzung

میخوای یه رازی رو بدونی

تو هیچ وقت نمیدونی من چقدر دوستت دارم
تو هیچ وقت نخواهی دونست من چقدر دلواپس تو هستم
 
گوش کن،میخوای یه رازی رو بدونی
قول میدی به کسی نگی
نزدیکتر،بذار تو گوشت نجوا کنم
حرفایی که آرزوشو داری بت بگم
من عاشق تو هستم
 
گوش کن،میخوای یه رازی رو بدونی
قول میدی به کسی نگی
نزدیکتر،بذار تو گوشت نجوا کنم
حرفایی که آرزوشو داری بت بگم
من عاشق تو هستم
 
من یه رازی رو به مدت یک یا دو هفتس که میدونم
هیچکس نمیدونه فقط من و تو میدونیم
 
گوش کن،میخوای یه رازی رو بدونی
قول میدی به کسی نگی
نزدیکتر،بذار تو گوشت نجوا کنم
حرفایی که آرزوشو داری بت بگم
من عاشق تو هستم
 
Von minuch am Fr, 03/08/2012 - 10:12 eingetragen
2 Mal gedankt
Gäste haben sich 2 Mal bedankt
Englisch

Do You Want to Know a Secret

Kommentare