Beslendiğim Boşluk (The Emptiness from Which I Fed)

Englisch

The Emptiness from Which I Fed

Silence in shivering solitude
Obligations pressure for all to bear
All the pitiful answers, the innocent lies
Can mere words fill
The emptiness from which I fed?

Be gone, Oh yielding evidence of greed
Safe now on the other shore
Behind: The emptiness from which I fled

Can silence be shared?
If so, can the perception of silence
fit into the frame which is represent
the unity for which we stand?
The confines representing a timeless sacrifice.
No eye can of silence tell lie

Silence, yet the absence of sound
does not feed me
The essence of beauty alone
Fall silent to lingering charm
Brought forth be the sun
Shed light on the emptiness

What can be extracted from nothing
What can be found within the emptiness
Be gone, Oh yielding evidence of greed
Safe now on the other shore
Behind: the emptiness from which I fed

Brought forth be the errors of our ways
As is denial so is contempt
Introspective to all but one
Tear apart the flames
No eye can of silence tell lie

How can I even begin
The battle where noone wins
From answers I now flee

Screaming out too no avail
Have I become what for so long I've dread
The missing pieces
Must now be replaced

What eyesight fails to grasp
Is the emptiness from which I fled

Von sfkylcn am Fr, 13/04/2012 - 08:12 eingetragen
Last edited by Sciera on Fr, 10/01/2014 - 17:36
Kommentare des Nutzers, der den Liedtext eingetragen hat:

These are the official lyrics, taken from the booklet.

Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Türkisch Übersetzung

Beslendiğim Boşluk

Titreyen yalnızlıkta sessizlik
Zorunlulukların baskısı herkeste var
Tüm acınası cevaplar, beyaz yalanlar
Kelimeler doldurabilir mi
Beslendiğim boşluğu?

Git, ey açgözlülüğün zayıf kanıtı
Diğer kıyıda şimdi güvendeyiz
Beslendiğim boşluğun arkasında

Sessizlik paylaşılabilir mi?
Eğer paylaşılırsa, sessizlik algısı
Uğruna katlandığımız birliği
temsil eden çerçevenin içine sığar mı?
Sınırlar sonsuz bir fedakarlığı temsil ediyor
Hiçbir göz sessizlik hakkında yalan söyleyemez

Sessizlik, sesin yokluğu
Beni beslemez
Güzelliğin cevheri tek başına
Kalıcı cazibeye karşı sessiz kalıyor

Öne sürüldü, güneş ol
Boşluğa ışık tuttu

Yoktan ne çıkarılabilir
Boşluk içerisinde ne bulunabilir
Git, ey açgözlülüğün zayıf kanıtı
Diğer kıyıda şimdi güvendeyiz
Beslendiğim boşluğun arkasında

Öne sürüldü, adetlerimizin yanlışları ol
İnkar etmek aşağılamaktır
Biri hariç herkese içgözlemsel
Alevleri yırt
Hiçbir göz sessizlik hakkında yalan söyleyemez

Hiç kimsenin kazanmadığı bir savaşa
Nasıl başlayabilirim ki
Şimdi kaçıyorum cevaplardan

Bağırmak da fayda etmez
Çok zamandır iğendiğim bir şeye mi dönüştüm?
Kayıp parçalar
Artık yerleştirilmeli

Görme duyusunun yakalayamadığı şey
Kaçtığım boşluktur

Von Jansay am Di, 24/04/2012 - 23:18 eingetragen
1 Mal gedankt
Nutzervor
sfkylcn3 Jahre 30 Wochen
NutzerVeröffentlicht vor
sfkylcn3 Jahre 30 Wochen
5
Kommentare