عاشق،برای اولین بار (Enamorado por primera vez)

Persisch Übersetzung

عاشق،برای اولین بار

عاشق برای اولین بار
 
چه سکوت زیادی
توی این اتاق قدیمی هست
از وقتی که تو رفتی
از زندگی من
هنوز منتظرم
که بادی بوزه
خوشایند من باشه
و برگشت تو
آرزویی بود که گم شد.
 
و چه لحظه های زیادی رو
من و تو باهم زندگی کردیم
و کی میتونست بگه که
این تموم میشه
و من هنوز پافشاری و اصرار میکنم
که هرچیزی یه چاره ای داره
حتی یه آدم کور هم میتونه ببینه
باور دارم که دور شدن از تو یه اشتباه بود.
 
چونکه تو
فقط مال منی
با یک نگاه من سقوط کردم
عاشق برای اولین بار...
 
من،فقط بخاطر تو زندگی میکنم
از لحظه ای که تو رو دیدم
عاشق برای اولین بار...
 
چه قول های زیادی
بدون اینکه بهشون عمل بشه،رها شده ان
و به رویاها پیوستند
بدون هیچ پایانی
ولی هنوز اصرار دارم
که یروزی برمیگردی
و با خودت برخواهی گرداند
خوشحالی خودمونو.
 
و چه لحظه های زیادی رو
من و تو باهم زندگی کردیم
و کی میتونست بگه که
این تموم میشه
و من هنوز پافشاری و اصرار میکنم
که هرچیزی یه چاره ای داره
حتی یه آدم کور هم میتونه ببینه
باور دارم که دور شدن از تو یه اشتباه بود.
 
چونکه تو
فقط مال منی
با یک نگاه من سقوط کردم
عاشق برای اولین بار...
 
من،فقط بخاطر تو زندگی میکنم
از لحظه ای که تو رو دیدم
عاشق برای اولین بار...
 
تو فقط مال منی
با یک نگاه من سقوط کردم
عاشق برای اولین بار...
 
من،فقط بخاطر تو زندگی میکنم
از لحظه ای که تو رو دیدم
عاشق برای اولین بار...
 
عاشق برای اولین بار....
 
Von khosroxx am So, 08/07/2012 - 21:51 eingetragen
1 Mal gedankt
Gäste haben sich 1 Mal bedankt
Spanisch

Enamorado por primera vez

Cuanto silencio
En esta vieja habitacion
Desde que te fuiste
De mi vida
Sigo esperando
Que el viento sople
A mi favor
Y que traiga de vuelta
 

Mehr

Kommentare