فاطمه جان (Fatima)

Persisch Übersetzung

فاطمه جان

من تو یک کوه و تو تو یک کوه
 
هر دویمان گل یک گیاهیم
 
سر به یک بالش بزاریم فاطمه جان
 
-----------------------------------------------------------
 
نرو دنبال آب چشمه گل آلوده
 
آب که لای هست چای نمی شه
 
بین من و تو کوه شده فاطمه جان
 
-----------------------------------------------------------
 
فاطمه عزیزه(بزرگه) دستش النگو داره
 
فاطمه عزیزه(بزرگه) دستش النگو داره
 
فاطمه رو می خوام اون یار منه فاطمه جان
 
-----------------------------------------------------------
 
کاش نمی اومد نمی دیدمش
 
دیر نمی اومد و زود نمی رفت
 
چشمم به دنبال او موند فاطمه جان
 
-----------------------------------------------------------
 
فاطمه تو ارگه برنو تو ترکشه
 
فاطمه تو ارگه برنو تو ترکشه
 
خونه شو با حرف مردم ویران کرد
 
-----------------------------------------------------------
 
کوه بالای سرمان خیلی بلنده
 
منو آهو کرد و جلوی خودش برد
 
دستم به دامان خدای بالای سرم فاطمه جان
 
Von krizmatx am Do, 23/02/2012 - 20:55 eingetragen
Kurdish (Kurmanji)

Fatima

Ez le çîyêk can tû le çîyêk
Her dû je me lê gûlê gîyêk
ser daninî em le balgîik fatme can
ser daninî em le balgîik fatme can
 
Mere avê lê kanî laye
Av ku laye lê nawê çaye
 

Mehr

Bitte hilf mit, "Fatima" zu übersetzen
Kommentare