Слобода (Freedom '90)

Englisch

Freedom '90

I won't let you down
I will not give you up
Gotta have some faith in the sound
It's the one good thing that I've got
I won't let you down
So please don't give me up
Because I would really, really love to stick around
 
Heaven knows I was just a young boy
Didn't know what I wanted to be
I was every little hungry schoolgirl's pride and joy
And I guess it was enough for me
To win the race? A prettier face!
Brand new clothes and a big fat place
On your rock and roll TV
But today the way I play the game is not the same
No way
Think I'm gonna get me some happy
 
I think there's something you should know
I think it's time I told you so
There's something deep inside of me
There's someone else I've got to be
Take back your picture in a frame
Take back your singing in the rain
I just hope you understand
Sometimes the clothes do not make the man
 
All we have to do now
Is take these lies and make them true somehow
All we have to see
Is that I don't belong to you
And you don't belong to me
Freedom
You've gotta give for what you take
Freedom
You've gotta give for what you take
 
Heaven knows we sure had some fun boy
What a kick just a buddy and me
We had every big shot good-time band on the run boy
We were living in a fantasy
We won the race
Got out of the place
I went back home got a brand new face
For the boys on MTV
But today the way I play the game has got to change
Oh yeah
Now I'm gonna get myself happy
 
I think there's something you should know
I think it's time I stopped the show
There's something deep inside of me
There's someone I forgot to be
Take back your picture in a frame
Don't think that I'll be back again
I just hope you understand
Sometimes the clothes do not make the man
 
All we have to do now
Is take these lies and make them true somehow
All we have to see
Is that I don't belong to you
And you don't belong to me
Freedom
You've gotta give for what you take
Freedom
You've gotta give for what you take
 
Well it looks like the road to heaven
But it feels like the road to hell
When I knew which side my bread was buttered
I took the knife as well
Posing for another picture
Everybody's got to sell
But when you shake your ass
They notice fast
And some mistakes were built to last
 
That's what you get
 
I say that's what you get
 
That's what you get for changing your mind
 
And after all this time
I just hope you understand
Sometimes the clothes
Do not make the man
 
I'll hold on to my freedom
May not be what you want from me
Just the way it's got to be
Lose the face now
I've got to live
 
Zuletzt von Zolos am Do, 26/01/2017 - 10:05 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Mazedonisch Übersetzung

Слобода

Нема да те разочарам
Нема да се откажам од тебе
Мора да имаш верба во звукот
Тоа е едно нешто добро кое го имам
Нема да те разочарам
Затоа те молам не се откажувај од мене
Зашто навистина би сакал да останам
 
Небото знае дека бев само младо момче
Не знаев што сакам да бидам
Бев гордост и среќа на секоја гладна ученичка
Претпоставувам тоа беше доволно за мене
Да се победи трка? Поубаво лице!
Нова облека и огромен простор
На твојата рок енд рол телевизија
Но денес веќе начинот на кој играм не е ист
Нема шанси
Мислам дека ќе си се посреќам
 
Мислам дека има нешто кое треба да го знаеш
Мислам дека е време да ти кажам
Има нешто длабоко во мене
Треба да бидам некој друг
Врати си ја сликата во рамка
Врати си го пеењето на дождот
Се надевам разбираш
Понекогаш облеката не го чини човекот
 
Се што треба сега да направиме
Да ги земеме овие лаги и ги претвориме во вистина, некако
Се што треба да видиме
Е дека јас не ти припаѓам тебе
И ти не ми припаѓаш мене
Слобода
Мораш да дадеш за да земеш
Слодоба
Мораш да дадеш за да земеш
 
Небото знае дека се забавувавме добро
Се забавувавме јас и мојот пријател
Секој добар бенд се плашеше од нас
Живеевме во фантазија
Ја победивме трката
Избегавме од местото
Отидов дома и земав нов лик
За момците од МТВ
Но денес веќе начинот на кој ја играм играта мора да се смени
Ох, да
Сега ќе си се посреќам
 
Мислам дека има нешто кое треба да го знаеш
Мислам дека е време да го прекинам ова шоу
Има нешто длабоко во мене
Заборавив дека треба да сум некој друг
Врати си ја сликата во рамка
Немој да мислиш дека ќе се вратам
Се надевам разбираш
Понекогаш облеката не го чини човекот
 
Се што треба сега да направиме
Да ги земеме овие лаги и ги претвориме во вистина, некако
Се што треба да видиме
Е дека јас не ти припаѓам тебе
И ти не ми припаѓаш мене
Слобода
Мораш да дадеш за да земеш
Слодоба
Мораш да дадеш за да земеш
 
Се чини како пат кон рајот
Но се чувствува како пат кон пеколот
Кога знаев која страна од лепчето е намачкано
И јас го зедов ножот
Позирав за друга слика
Секој мора да се продаде
Но кога мрдаш со задникот
Тие забележуваат брзо
А некои грешки траат вечно
 
Тоа го добиваш
 
Велам, тоа го добиваш
 
Тоа го добиваш затоа што се премисли
 
После сево ова време
Се надевам ќе разбереш
Понекогаш облеката
Не го чини човекот
 
Ќе ја задржам мојата слодоба
Можеби тоа не е она кое го бараш од мене
Така мора да биде
Заборави на почитта
Морам да живеам
 
Von KaterinaMKD am Mo, 19/03/2012 - 15:50 eingetragen
Kommentare