Трябва да си ти (Gotta Be You)

Englisch

Gotta Be You

Girl I see it in your eyes you’re disappointed
‘Cause I’m the foolish one that you anointed with your heart
I tore it apart
And girl what a mess I made upon your innocence
And no woman in the world deserves this
But here I am asking you for one more chance

Can we fall, one more time?
Stop the tape and rewind
Oh and if you walk away I know I’ll fade
‘Cause there is nobody else

It’s gotta be you
Only you
It’s gotta be you
Only you

Now girl I hear it in your voice and how it trembles
When you speak to me I don’t resemble, who I was
You’ve almost had enough
And your actions speak louder than words
And you’re about to break from all you’ve heard
Don’t be scared, I ain’t going no where

I’ll be here, by your side
No more fears, no more crying
But if you walk away
I know I’ll fade
Cause there is nobody else

It’s gotta be you
Only you
It’s gotta be you
Only you

Oh girl, can we try one more, one more time?
One more, one more, can we try?
One more, one more time
I’ll make it better
One more, one more, can we try?
One more, one more,
Can we try one more time to make it all better?

Cos its gotta be you
Its gotta be you
Only you
Only you

It’s gotta be you
Only you
It’s gotta be you
Only you

Von dramaqueen am Sa, 26/11/2011 - 19:12 eingetragen
Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Bulgarisch Übersetzung

Трябва да си ти

Момиче аз виждам в очите ти че си разочарована
Защото аз съм онзи безумник на когото ти дари сърцето си
А аз го разбих
И момиче бъркотията, която създадох възползвайки се от невинността ти
Никоя жена на този свят не заслужава
Но аз те моля за още един шанс

Можем ли да опитаме пак?
Върни лентата назад
Ох и ако си тръгнеш аз знам ще се изгубя
Защото никой друг не съществува

Трябва да бъдеш ти
Само ти
Трябва да бъдеш ти
Само ти

Разбирам го от трепета в гласа ти
Когато ми говориш, не приличам на себе си, кой съм бил
Било ти е достатъчно
Действията ти са по-красноречиви от думите
И ти почти си рухнала след всичко което си чула
Не се страхувай, няма да си тръгна

Ще съм тук до теб
Край на страховете и сълзите
Но ако си тръгнеш
Знам, че ще се изгубя,
Защото никой друг не съществува

Трябва да бъдеш ти
Само ти
Трябва да бъдеш ти
Само ти

Ох момиче, можем ли да пробваме отново, още един път?
Още един път, още един път, можем ли да опитаме?
Още един път, още един път
Ще съм по-добър
Още един път, още един път, можем ли да опитаме?
Още един път, още един път,
Можем ли да пробваме отново, за да подобрим всичко?

Защото трябва да си ти
Трябва да бъдеш ти
Само ти
Само ти

Трябва да бъдеш ти
Само ти
Трябва да бъдеш ти
Само ти

Von teddypa am Sa, 28/07/2012 - 08:46 eingetragen
Kommentare