Hate (Hatet)

Norwegisch

Hatet

Du kjenner pusten i nakken
Nærmer seg den dystre dagen
Da den svarte sekken dras
Nedover huet ditt nedover huet ditt

Du kjenner sviket, kjenner sorgen
Du kjenner helvette helt inntil margen

Ulver hater ulver gir deg varmt, kvalmt, søtt og godt

Du kjenner sviket du kjenner sorgen
Du kjenner helvette helt inntil margen

Ei kald svett klam hånd skviser livet ur deg

Drep deg sjøl ta ditt liv
Snyt dom for hevnen sin

Hey!

Hatet tar og hatet gir
Og hatet følger deg gjennom et langt liv
Bytt det svarte med et flir og ha litt skadefryd
Så lev ja lev
Som om du skulle vært den lille jævel'n som hadde noe virkelig gjennomtenkt vettu å si
Dyrk din egen misantropi

Sååååå der sitt du i midten av rommet med kniven i nævan
Inni deg gjør du med valgets kval
Du veit det nærmer seg timen din nærmer seg

Du kjenner gleden kjenner varmen
Skadefryden sprer seg i varmen

Det er den siste muligheten du har til å bite i fra deg

Aaaaahhh! Burde vært, kunne vært, skulle vært mere tid

Du viser deg fram, og later som at han skal få deg til å gå for å få

Drep deg sjøl, ta ditt liv
Snyt dom for hevnen sin

Hey

Hatet tar og hatet gir
Og hatet følger deg gjennom et langt liv
Bytt det svarte med et flir og ha litt skadefryd
Så lev ja lev
Som om du skulle vært den lille jævel'n som hadde noe virkelig gjennomtenkt vettu å si
Dyrk din egen misantropi

(Så lev så lev)
Hva om at alle var som deg
Og holdt seg for seg sjøl
Da kunne folk være folk i fred
Du hadd ikke hatt no med dem å gjøre

Hva om at alle var som deg
Og holdt seg for seg sjøl
Da ville du ei vært der du er nåååå

Jaaaaa,

Hatet tar og hatet gir
Og hatet følger deg gjennom et langt liv
Bytt det svarte med et flir og ha litt skadefryd
Så lev ja lev
Som om du skulle vært den lille jævel'n som hadde noe virkelig gjennomtenkt vettu å si
Dyrk din egen misantropi

Von megastooor am Mo, 09/04/2012 - 15:15 eingetragen
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Englisch Übersetzung

Hate

You feel the breath in your neck
Closing up to the bleak day
When the black sack is dragged
Down your head, down your head

You feel the betrayal, feel the sorrow
You feel hell all the way to the marrow

Wolfs hates, wolfs gives you warm, disgusting, sweet and good

You feel the betrayal, feel the sorrow
You feel hell all the way to the marrow

A cold, sweat, clammy hand is squeezing life out of you

Kill yourself, take your life
Blow its conviction for revenge

Hey!

Hate takes and hate gives
And hate follows you through a long life
You grow sorrows with a smirk and has a little malice
So live, yeah live
Like if you were the little bastard that had something really thought through, you know, to say
Grow your own misanthropy

Soooo there you are sitting in the middle of the room with the knife in your fist
Inside you you're doing election promises
You know it's closing up to the hour is getting closer

You feel the joy, feel the warmth
The malice is spreading in the warmth

This is the last opportunity you have to make a move

Aaaaaahhh! Should have been, could have been, should have been more time

You're showing off and pretend like he's gonna get you to walk to get

Kill yourself, take you life
Blow its conviction for revenge

Hey!

Hate takes and hate gives
And hate follows you through a long life
You grow sorrows with a smirk and has a little malice
So live, yeah live
Like if you were the little bastard that had something really thought through, you know, to say
Grow your own misanthropy

(So live, so live)
What if everyone was like you
And kept themselves to themselves
That way people could have been people alone
You wouldn't have anything to do with them

What if everyone was like you
And kept themselves to themselves
Than you wouldn't be where you are noooooow

Yeaaaaaah,
Hate takes and hate gives
And hate follows you through a long life
You grow sorrows with a smirk and has a little malice
So live, yeah live
Like if you were the little bastard that had something really thought through, you know, to say
Grow your own misanthropy

Von megastooor am Mo, 09/04/2012 - 15:33 eingetragen
3 Mal gedankt
Gäste haben sich 3 Mal bedankt
Kommentare