قلبی که شکل جعبه شد (Heart Shaped Box)

Englisch

Heart Shaped Box

She eyes me like a Pisces when I am weak
I've been locked inside your heart-shaped box for weeks
I've been drawn into your magnet tar pit trap
I wish I could eat your cancer when you turn black

Hey! Wait! I got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hey! Wait! I got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hey! Wait! I got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Your advice

Meat-eating orchids forgive no one just yet
Cut myself on angel hair and baby's breath
Broken hymen of 'Your Highness', I'm left black
Throw down your umbilical noose so I can climb right back

Hey! Wait! I got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hey! Wait! I got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hey! Wait! I got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Your advice

She eyes me like a Pisces when I am weak
I've been locked inside your heart-shaped box for weeks
I've been drawn into your magnet tar pit trap
I wish I could eat your cancer when you turn black

Hey! Wait! I got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hey! Wait! I got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hey! Wait! I got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Your advice
Your advice
Your advice

Von Maulbeere am Do, 24/02/2011 - 16:38 eingetragen
Last edited by Miley_Lovato on Sa, 30/05/2015 - 15:30
Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Persisch Übersetzung

قلبی که شکل جعبه شد

آنگاه که ضعیف و شکننده ام،طوری نگاهم میکد که گویی حوتی دیده است(حوت نماد برج تولد کرت کوبین است)
هفته هاست که در قلبت که شکل جعبه شده زندانی ام
و در دام جاذب آزار دهنده ای که برای به مبارزه طلبیدنم گسترده ای،گرفتار
ای کاش میتوانستم سرطانت را ببلعم تا نجات پیدا کنی

هی!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم
هی!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم
هی!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم
ارکیدهای گوشت خوار تا به حال کسی را نبخشیده اند
خودم را فدای گیسوان فرشتگان و نفس کودکان میکنم
به خاطر عفت و پاکی از دست رفته ات-ای بزرگوار-سر افکنده ام
پس کمندت را بیفکن تا دوباره به جایی که بودم،بازگردم
آنگاه که ضعیف و شکننده ام،طوری نگاهم میکد که گویی حوتی دیده است
هفته هاست که در قلبت که شکل جعبه شده زندانی ام
و در دام جاذب آزار دهنده ای که برای به مبارزه طلبیدنم گسترده ای،گرفتار
ای کاش میتوانستم سرطانت را ببلعم تا نجات پیدا کنی
هی!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم!!
هی!!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم!!
هی!!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم

Von esther_ster am Mo, 26/03/2012 - 22:56 eingetragen
8 Mal gedankt
Nutzervor
Future Dr. Juanita39 Wochen 3 Tage
shahab.khadem2 Jahre 29 Wochen
Gäste haben sich 6 Mal bedankt
5
Deine Bewertung: Keines Mittelwert: 5 (1 Votes)
NutzerVeröffentlicht vor
shahab.khadem2 Jahre 29 Wochen
5
Kommentare
Hafez     Januar 20th, 2013

mer30!

shahab.khadem     Mai 6th, 2013
5