قلبی که شکل جعبه شد (Heart Shaped Box)

Persisch Übersetzung

قلبی که شکل جعبه شد

آنگاه که ضعیف و شکننده ام،طوری نگاهم میکد که گویی حوتی دیده است(حوت نماد برج تولد کرت کوبین است)
هفته هاست که در قلبت که شکل جعبه شده زندانی ام
و در دام جاذب آزار دهنده ای که برای به مبارزه طلبیدنم گسترده ای،گرفتار
ای کاش میتوانستم سرطانت را ببلعم تا نجات پیدا کنی
 
هی!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم
هی!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم
هی!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم
ارکیدهای گوشت خوار تا به حال کسی را نبخشیده اند
خودم را فدای گیسوان فرشتگان و نفس کودکان میکنم
به خاطر عفت و پاکی از دست رفته ات-ای بزرگوار-سر افکنده ام
پس کمندت را بیفکن تا دوباره به جایی که بودم،بازگردم
آنگاه که ضعیف و شکننده ام،طوری نگاهم میکد که گویی حوتی دیده است
هفته هاست که در قلبت که شکل جعبه شده زندانی ام
و در دام جاذب آزار دهنده ای که برای به مبارزه طلبیدنم گسترده ای،گرفتار
ای کاش میتوانستم سرطانت را ببلعم تا نجات پیدا کنی
هی!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم!!
هی!!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم!!
هی!!!صبر کن
یه شکایت دیگه هم دارم
تا ابد مدیون نصیحت ارزشمندت هستم
 
Von esther_ster am Mo, 26/03/2012 - 22:56 eingetragen
8 Mal gedankt
Nutzervor
Future Dr. Juanita1 Jahr 13 Wochen
shahab.khadem3 Jahre 3 Wochen
Gäste haben sich 6 Mal bedankt
5
Deine Bewertung: Keines Mittelwert: 5 (1 Votes)
Englisch

Heart Shaped Box

Video
NutzerVeröffentlicht vor
shahab.khadem3 Jahre 3 Wochen
5
Kommentare
Hafez     Januar 20th, 2013

mer30!

shahab.khadem     Mai 6th, 2013
5