The Whole World (Hela Världen)

Englisch Übersetzung

The Whole World

I stand here on a mountain's edge
and feel how my heart grows weak.
There's no meaning in believing
that the meaning of life would be so short.
 
You and me,
we are the whole world.
You and me,
we can't live without each other.
 
I, I who knew everything,
yet nonetheless the last light burned out.
How is one supposed to move on
when feelings were left withtout closure.
 
Von vakuoli am Mo, 06/02/2012 - 08:52 eingetragen
1 Mal gedankt
Nutzervor
linds1135 Jahre 6 Wochen
Schwedisch

Hela Världen

Står här på bergets kant
och jag känner hur mitt hjärta tynar bort
Fanns inget själ att tro
att livets mening skulle bli så kort
 
Och du och jag
vi är hela världen
Och du och jag
vi kan inte leva utan varann
 
Jag, jag som visste allt
men ändå brann de sista ljuset ut
Hur ska man ta sig fram
när alla känslor inte nått sitt slut
 
Von linds113 am So, 05/02/2012 - 20:58 eingetragen
Idioms from "Hela Världen"
NutzerVeröffentlicht vor
linds1135 Jahre 6 Wochen
5
Kommentare