Jag kommer att vänta (I'll Be Waiting)

Englisch

I'll Be Waiting

Hold me closer one more time,
Say that you love me in your last goodbye,
Please forgive me for my sins,
Yes, I swam dirty waters,
But you pushed me in,
I've seen your face under every sky,
Over every border and on every line,
You know my heart more than I do,
We were the greatest, me and you,
 
But we had time against us,
And miles between us,
The heavens cried,
I know I left you speechless,
But now the sky has cleared and it's blue,
And I see my future in you,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you,
 
Let me stay here for just one more night,
Build your world around me,
And pull me to the light,
So I can tell you that I was wrong,
I was a child then, but now I'm willing to learn,
 
But we had time against us,
And miles between us,
The heavens cried,
 
I know I left you speechless,
But now the sky has cleared and it's blue,
And I see my future in you,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you,
 
Time against us,
Miles between us,
Heavens cried,
I know I left you speechless,
Time against us,
Miles between us,
Heavens cried,
I know I left you speechless,
I know I left you speechless,
I'll be waiting,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you.
 
Von Miley_Lovato am Fr, 18/11/2011 - 12:06 eingetragen
Zuletzt von atheros am Mo, 03/10/2016 - 12:01 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Schwedisch Übersetzung

Jag kommer att vänta

Håll mig nära ännu en gång,
Säg att du älskar mig i ditt sista farväl,
Snälla förlåt mina synder,
Ja, jag simmade i smutsigt vatten,
Men du knuffade i mig,
Jag har sett ditt ansikte under varje himmel,
Över varje gräns och varje linje,
Du känner mitt hjärta bättre än jag,
Vi var de bästa, jag och du,
 
Men vi hade tiden mot oss,
Och mil mellan oss,
Himlarna grät,
Jag vet att jag lämnade dig mållös,
Men nu har himlen klarnat och det är blått,
Och jag ser min framtid i dig,
 
Jag kommer att vänta på dig
när du är beredd att älska mig igen,
Jag sätter upp mina händer,
Jag kommer att göra allt annorlunda,
Jag kommer att vara bättre mot dig,
Jag kommer att vänta på dig
när du är beredd att älska mig igen,
Jag sätter upp mina händer,
Jag kommer att vara någon annan,
Jag kommer att vara bättre mot dig,
 
Låt mig stanna bara för en natt,
Bygg din värld runt mig,
Och dra mig mot ljuset,
Så jag kan berätta att jag hade fel,
Jag var ett barn då,
men nu är jag villig att lära mig,
 
Men vi hade tiden mot oss,
Och mil mellan oss,
Himlarna grät,
Jag vet att jag lämnade dig mållös,
Men nu har himlen klarnat och det är blått,
Och jag ser min framtid i dig,
 
Jag kommer att vänta på dig
när du är beredd att älska mig igen,
Jag sätter upp mina händer,
Jag kommer att göra allt annorlunda,
Jag kommer att vara bättre mot dig,
Jag kommer att vänta på dig
när du är beredd att älska mig igen,
Jag sätter upp mina händer,
Jag kommer att vara någon annan,
Jag kommer att vara bättre mot dig,
 
Men vi hade tiden mot oss,
Och mil mellan oss,
Himlarna grät,
Jag vet att jag lämnade dig mållös,
Men vi hade tiden mot oss,
Och mil mellan oss,
Himlarna grät,
Jag vet att jag lämnade dig mållös,
Jag vet att jag lämnade dig mållös
Jag kommer att vänta,
 
Jag kommer att vänta på dig
när du är beredd att älska mig igen,
Jag sätter upp mina händer,
Jag kommer att göra allt annorlunda,
Jag kommer att vara bättre mot dig,
Jag kommer att vänta på dig
när du är beredd att älska mig igen,
Jag sätter upp mina händer,
Jag kommer att vara någon annan,
Jag kommer att vara bättre mot dig,
 
Von louise_FIN am Mo, 07/05/2012 - 13:53 eingetragen
Kommentare