اگر عشق من بودی (If You Had My Love)

Persisch Übersetzung

اگر عشق من بودی

اگر عشق من بودی و من همه اعتمادم را به تو می دادم
به من آسایش می دادی
و اگر به طریقی می دانستی که عشقت راستین نیست
(بازهم)به من دروغ می گفتی و به من عزیزم می گفتی
 
حالا اگر دلم را به تو بدم این چگونه می شود
اول از همه نخواهم گذاشت که فریبم دهی
به من بگو به که میتوانم اعتماد کنم اگر به تو نتوانم اعتماد کنم
و نمی پذیرم که مثل یک احمق با من بازی کنی
 
گفته بودی که ما میتوانستیم احتمالا تا ابد برویم
ببین که چه چیزی به من گفته بودی که چه چیزی گفته بودی
اگر مرا می خواهی باید تمام رویاهایم را بر آورده سازی
اگر واقعا مرا می خواهی عزیزم
 
Von masih am Mo, 22/08/2011 - 19:36 eingetragen
5 Mal gedankt
Nutzervor
agrin4 Jahre 39 Wochen
Gäste haben sich 4 Mal bedankt
Englisch

If You Had My Love

NutzerVeröffentlicht vor
mahsa5 Jahre 30 Wochen
5
Kommentare
szviky91     Juli 30th, 2013

The original lyrics were extended to the full version of the song, you might would like to extend your translation too.