Nelegalu (Illegal)

Englisch

Illegal

Who would have thought that you could hurt me
The way you've done it
So deliberate, so determined
And since you have been gone
I bite my nails for days and hours
And question my own questions on and on

So tell me now, tell me now
Why you're so far away
When I'm still so close

You don't even know the meaning of the words "I'm Sorry"
You said you would love me until you die
And as far as I know you're still alive, baby
And you don't even know the meaning of the words "I'm Sorry"
I'm starting to believe it should be illegal to deceive
A woman's heart

I tried so hard to be attentive
To all you wanted
Always supportive, always patient
What did I do wrong?
Been wondering for days and hours
It's clear it isn't here where you belong

Anyhow, anyway
I wish you both all the best
I hope you get along

You don't even know the meaning of the words "I'm Sorry"
You said you would love me until you die
And as far as I know you're still alive, baby
And you don't even know the meaning of the words "I'm Sorry"
I'm starting to believe it should be illegal to deceive
A woman's heart

You don't even know the meaning of the words "I'm Sorry"
You said you would love me until you die
And as far as I know you're still alive, baby
And you don't even know the meaning of the words "I'm Sorry"
I'm starting to believe it should be illegal to deceive
A woman's heart

Open heart, open heart
It should be illegal to deceive a woman's heart

Open heart, open heart
It should be illegal to deceive a woman's heart

Von shakiloca am Mi, 27/10/2010 - 21:47 eingetragen
Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Litauisch Übersetzung

Nelegalu

Kas galėjo pagalvoti, kad tu gali mane įskaudinti
Būdas, kaip tu tai padarei
Toks apgalvotas, toks galutinis
Ir nuo tada, kai tu išėjai
Aš kramtau nagus dienomis ir valandomis
Ir klausimai, mano pačios klausimai, vis kyla ir kyla

Tai pasakyk man dabar, pasakyk man dabar
Kodėl tu taip toli
Kai aš vis dar taip arti

Tu netgi nežinai žodžių "aš atsiprašau" reikšmės
Sakei, kad mylėsi mane iki mirties
Ir kiek aš žinau, tu vis dar gyvas, brangusis
Ir tu netgi nežinai žodžių "aš atsiprašau" reikšmės
Pradedu tikėti, kad turėtų būti nelegalu apgaudinėti
Moters širdį

Aš labai stengiausi būti dėmesinga
Dėl visko, ko tu norėjai
Visada palaikanti, visada kantri
Ką aš padariau ne taip?
Galvojau dienomis ir valandomis
Aišku, kad tai nėra ten, kur tu priklausai

Šiaip ar taip, vistiek
Linkiu jums visko, kas geriausia
Tikiuosi, jūs sutarsite

Tu netgi nežinai žodžių "aš atsiprašau" reikšmės
Sakei, kad mylėsi mane iki mirties
Ir kiek aš žinau, tu vis dar gyvas, brangusis
Ir tu netgi nežinai žodžių "aš atsiprašau" reikšmės
Pradedu tikėti, kad turėtų būti nelegalu apgaudinėti
Moters širdį

Atvirą širdį, atvirą širdį
Turėtų būti nelegalu apgaudinėti moters širdį

Atvirą širdį, atvirą širdį
Turėtų būti nelegalu apgaudinėti moters širdį

Von valdone325 am Fr, 11/11/2011 - 13:42 eingetragen
Kommentare